Innhold

Finn innhold

9 Innhold

Adra Matcher Brosjyre

Brosjyre
Hvis du fortsatt bruker regneark og papir for å matche transaksjoner, er du ikke alene. Nesten en fjerdedel av selskaper med mer enn 100 millioner norske kroner i omsetning behandler transaksjoner på samme måte. Å vite at andre deler din smerte kan gjøre det lettere å bære, men smertene er…

Adra Balancer Brosjyre

Brosjyre
De mest tidkrevende oppgavene i regnskapet er å underbygge saldoen og legge til dokumentasjonen. En stor grunn er at Excel fortsatt er det dominerende verktøyet som finansavdelingene bruker for balanse. Ofte kjøres Excel-filer av originaler opprettet for mange år siden, som nå er ødelagte koblinger og makroer som ingen kan…

Adra Suite Brosjyre

Brosjyre
Presset for å lukke bøkene dine vokser raskere, men du stoler fortsatt på gamle verktøy, nemlig regneark og permer, for å administrere regnskapet. Du har ikke synlighet i prosessen. Du kan støte på hindringer som du ikke kan forutsi. Alle jobber hardere for å overholde stramme frister, noe som kan…

Adra Task Manager Brosjyre

Brosjyre
Prosessen med å lukke bøkene og rapportere resultatene er en kompleks oppnåelse av prosjektledelsen. Det krever mye planlegging og koordinering for å fullføre alle oppgaver på kort tid og samtidig sikre at økonomisk kontroll blir fulgt. Selskapet ønsker fortsatt at du skal stenge raskere og gi deg ikke flere ressurser.…

Protector Insurance

Case-studie
Protector Insurance bruker Adra Suiten for å få full overvåking og kontroll over den økonomiske prosessen. Protector Insurance er et skandinavisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapet leverer landbasert forsikring til kommersiell og offentlig sektor, og distribuerer produktene sine gjennom forsikringsmeglere. Protector har vokst raskt, og teller i dag nesten…

Jewson

Case-studie
Bedre oversikt og kontroll over prosessen - 1,6 millioner transaksjoner er nå matchet automatisk. Med over 600 filialer over hele landet er Jewson Storbritannias ledende leverandør av bærekraftig tømmer og byggematerialer. Den første Jewson-grenen åpnet i 1836 - i 180 år har vi levert byggevarer og støttet handelen. Jewson tilbyr…

En guide til forbedret avstemning

Ebok
3 trinn for å digitalisere økonomifunksjonen. Å ta neste trinn for å bli en digitalisert finansfunksjon vil føre til at organisasjonen din blir mer kompatibel, strategisk motstandsdyktig og best av alt, og holder regnskapsførere fornøyde. I denne guiden oppdager vi de kritiske byggesteinene for å skape en vellykket digital transformasjon…

En guide til kontroll og etterlevelse

Ebok
Ta ansvar for kontroll og etterlevelse av regnskapet. Internkontroll er verktøy som hjelper økonomiledere (og hele organisasjonen) til å være effektive mens de unngår alvorlige feil, for eksempel brudd på lover eller svindel. I denne e-boken beskriver vi de viktigste trinnene du må ta for å utføre nødvendige kontrollaktiviteter, effektivisere…

5 årsaker til at regneark er et problem

Ebok
Regneark har vært ryggraden i arbeidet med økonomi- og regnskapsfunksjonen i flere tiår, selv om teknologien har endret seg dramatisk. I tillegg har det skjedd en dramatisk endring i interne og eksterne rapporteringskrav og økt kompleksitet i organisasjonsstruktur og globalisering. Disse endringene har ført til økt avhengighet av regneark, noe…