30. november kl. 13.00

Hvordan løse noen av de vanligste problemene i periodeavslutningen med Adra Suite

Vi har i flere tiår jobbet tett med kunder i næringslivet som har ønsket en mer effektiv og trygg hverdag på regnskapskontoret. Gjennom årene har vi erfart at det finnes et sett med problemstillinger som er like aktuelt for små, så vel som store virksomheter – lokalt, nasjonalt og globalt.

I dette webinaret går vi gjennom fem av de mest utbredte problemstillingene vi ser i markedet – og viser hvordan problemene kan løses med Adra Suite:

  • Hvordan få kontroll, når eieren av et komplekst regneark slutter?
  • Hvordan unngå at tidspresset fører til selektering av konto?
  • Hvordan bli mindre personavhengige?
  • Hvordan få kontroll når datterselskapene har ulike rutiner for periodeavslutningen?
  • Hvordan spare tid på manuell avstemming?

Vår ekspert gir deg en konkret gjennomgang av hvordan du kan løse problemene inne i Adra Suite. Sett av 25 minutter den 30.november kl. 13 – og meld deg på i dag!

Hvem er det for?

Dette webinaret er spesielt nyttig for virksomheter som ønsker finne ut mer om hvordan de kan løse vanlige utfordringer med Adra. Det vil også være aktuelt for bedrifter som ønsker å finne ut mer om automatisering av periodeavslutningen.