20. oktober kl. 10.00

Webinar: Erfaringer rundt implementering – hverdagen før og etter

Kari-Anne Wolff-Skjelbred, Director, Audit & Assurrance i Deloitte, sammen med kunde forteller om erfaringer gjort ved implementering av Adra Suiten – hverdagen før og etter automatiserte og digitale prosesser i økonomiavdelingen.

Kunden implementerte et nytt ERP-system og er i gang med normal drift. Selskapet startet med å benytte Adra Accounts i 2015 for transaksjonsavstemming mellom to ulike data kilder slik at avstemmingen ble automatisert og dokumentert på felles område. I henhold til selskapets strategi, ønsket de å redusere tid, få bedre oversikt over periodeavslutningen og å øke kompetansen hos de ansatte. Selskapet ville ha et styringsverktøy for ledere og effektivisering av prosesser og rutiner. Det ble derfor besluttet å ta i bruk Adra Task Manager og Adra Balancer for å få digitalisert avstemming og dokumentasjon.

Meld deg på webinar tirsdag 20. oktober kl.10.00 og hør erfaringer gjort rundt implementering av våre løsninger for transaksjonsavstemming, oppgavestyring for alle oppgaver i en økonomiavdeling, og organisering av arbeidet med periodeavslutning og dokumentasjon av balansen.