Etterlevelse

Etterlever bedriften alle økonomiske lover og regler?

Løsninger

Håndtere etterlevelesrisiko på økonomiområdet gjennom transparens og kontroll

Trintechs Cadency Compliance er alt du trenger for å registrere, organisere og dokumentere alle dine tiltak for etterlevelse. I et miljø der kravene til økonomisk styring og samfunnsansvar (CSR) og påleggene fra myndighetene blir stadig mer omfattende, gjør Cadency Compliance det mulig å administrere tiltak for etterlevelse av SOX og GRC i hele bedriften, inkludert tiltak for prosesstyring knyttet til HIPAA, FERC/NERC og PCI-DSS.

Last ned produktarket og finn ut mer!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Les mer om transformasjon av økonomifunksjonen

Ressursbibliotek