IT- og skysikkerhet

Etterlevelse

Sikkerhet er en viktig ingrediens i all forretningsvirksomhet – spesielt når det gjelder å håndtere informasjonsrisiko.

Verden er i dag mer teknologiavhengig enn noensinne, og det kan skape ekstra risiko for organisasjonen hvis man ikke iverksetter de riktige tiltakene med tanke på å beskytte informasjon. Din første forsvarslinje må være teknologileverandøren din. Takket være våre SSL-krypterte HTTPS- og SFTP-forbindelser kan organisasjonen din bruke våre skybaserte løsninger uten begrensninger under hele avslutningsprosessen – samtidig som sikkerheten ivaretas.

Sikkerhetsmessig tillit

Trintech holder tritt med utviklingen innen systemer for sikkerhetsvarsler og overvåker nye sårbarheter, sikkerhetsproblemer og virusaktivitet. Når det oppdages et problem, varsles sikkerhetsansvarlig hos Trintech, som avgjør om noen av Trintechs systemer er i fare. Når det oppdages en mulig trussel, blir det raskt satt i verk tiltak for å avverge faren, og for å sikre at alle systemer er risikofrie.

Katastrofegjenoppretting

Gjennom våre leverandører av skyvertstjenester sørger vi for at virksomheten din er forberedt på enhver krise. Våre vertstjenesteleverandører har implementert en rekke sikkerhetsprosedyrer og revisjonsprosesser for å sikre at dine data er sikre til enhver tid. Våre vertstjenesteleverandører er SSAE 16 Type 2-kompatible miljøer, og dine data sikkerhetskopieres daglig med opptil fire ukers oppbevaring av informasjon.

Eksperter på skytjenester

Trintech bruker eksperter til implementering av sine skyløsninger. Det betyr at alle kunder får en helt ferdigstilt og fungerende løsning – og målbare resultater – etter kort tid (typisk 90 dager eller mindre). Hurtig implementering og dokumenterte resultater, herunder når det gjelder sikkerhet, er noe som kjennetegner Trintech Cloud Solutions.

Les mer om hvordan du automatiserer periodeavslutningsprosessen

Ressursbibliotek