Etterlevelse

Regelverket om økonomisk styring, herunder forskriftene fra SEC, utgjør et strengt sett med regler for din økonomiske rapportering – og du kan ikke på noe punkt være usikker på om du etterlever disse reglene.

Din økonomiavdeling står overfor mange utfordringer som kan få avslutningsprosessen til å ta lengre tid, skape tvil om hvorvidt det du rapporterer, er gyldig, og i siste instans skape etterlevelsesrisiko for bedriften din. Etter hvert som du arbeider for å overvinne disse problemene og samtidig gjør avslutningsprosessen mer effektiv, kan etterlevelse av myndighetenes regelverk lett føre til problemer, særlig etter hvert som bedriften vokser.

Hvor trygg er du på at du har fastsatt de riktige styringsreglene for den økonomiske rapporteringen? Våre løsninger gjør at du kan være trygg på at finansregnskapet og andre lovpålagte rapporter er i samsvar med kravene.

Etterlevelse av lover og regler

Organisasjonen din har ikke råd til å gjøre styringsfeil, så vi gjør det enkelt å etterleve SEC-krav som SOX, eller andre relevante regler, ved automatisk å integrere dem i hele din Record to Report-prosess.

Operasjonelle kontroller

Med konfigurerbare operasjonelle kontroller og arbeidsflyter fastsatt til støtte for både avslutningsprosessen og etterlevelse av relevant regelverk vil integriteten til forretningsprosessen bedres merkbart etter hvert som du overvåker tett og håndterer eventuelle unntak eller risikoer.

Risikovurdering

Gjennom innsikter fra risikovurderinger kan du redusere responstiden og prioritere kontrollaktiviteter, og du kan få ytterligere innsikt i eventuelle trusler mot bedriftens rapportering og generelle etterlevelse.

Les mer om hvordan du automatiserer periodeavslutningsprosessen

Ressursbibliotek