Revisjonsforberedelse – Etterlevelse

Etterlevelse

Unngå vanlige, og til og med uvanlige, revisjonsforberedelsesfeil – samtidig som du reduserer kostnadene.

En vellykket revisjonsprosess starter med riktig forberedelse, fortsetter med detaljert dokumentasjon gjennom hele Record to Report-prosessen, og avsluttes med nøyaktig økonomisk rapportering og riktig utarbeidelse av lovpålagte rapporter. Selv om revisjon kan være både tidkrevende og slitsomt, er det uunngåelig når det gjelder å bevise selskapets regelverksetterlevelse og økonomiske stabilitet.

Mange organisasjoner er i full gang med å kutte i tiden og pengene de bruker på revisjon, ved å fokusere mer målrettet på forberedelser til revisjon og på å bedre internkontrollen. Med våre løsninger kan du finne effektive måter å redusere de økonomiske konsekvensene for organisasjonen av en revisjon.

Etterlevelse av lovverk og internkontroll

Administrer bedriftens ulike tiltak for etterlevelse (med hensyn til SOX, HIPPAA, FERC/NERC, samfunnsansvar osv.) med dynamisk omfangsfastsetting, planlegging, testing og evaluering av hele etterlevelsesrammeverket.

Riktige finansregnskaper

Direkte kobling til dine eksisterende ERP-data og en etablert prosess for håndtering og registrering av alle oppgaver knyttet til periodeavslutningen bidrar til sikre riktig økonomisk rapportering.

Økonomisk rapportering og utarbeidelse av lovpålagte rapporter

Strømlinjeformet dataflyt og -produksjon i hele prosessen med økonomisk rapportering og utarbeidelse av lovpålagte rapporter gjør at man på en sikker måte kan utarbeide interne og eksterne rapporter og dermed øke etterlevelsen og redusere risikoen.