Avstemming i periodeavslutningen

Kontoavstemming

Du må ha innsikt i hvordan avstemmingsprosessen påvirker resultatregnskapet.

En av mange oppgaver og aktiviteter i Record to Report-prosessen er balanseavstemming. Det er en kjedelig, men nødvendig, svært arbeidsintensiv og risikofylt del av periodeavslutningsprosessen. Likevel kan avstemmingens fullstendighet og nøyaktighet ha stor effekt på kvaliteten og hastigheten til hele R2R-prosessen, og på finansregnskapene.

Period-End and Operational Reconciliation

Ved å foreta en nøyaktig konfigurering av dine retningslinjer og avstemmingsprosedyrer i Cadency Certification, sørger vi for oversikt i sanntid og redusert risiko ved at vi bruker teknologi som standardiserer format og innhold for hver avstemming.

Cadency Certification eliminerer din avhengighet av feilutsatte regneark og risikofylte manuelle prosesser. I Certification sikrer vi ikke bare at dine avstemminger oppfyller organisasjonens kvalitets- og etterlevelsesstandarder, men hver enkelt avstemming sendes også gjennom en brukerkonfigurert arbeidsflyt, som begynner med en forbereder, som så sender avstemmingen videre elektronisk til en kontrollør og/eller godkjenner. Dette bidrar i høy grad til å strømlinjeforme hele prosessen.

I tillegg til våre strømlinjeformede arbeidsflytprosesser kan systemet også evaluere visse typer avstemminger for automatisk bekreftelse. Cadency bruker robotisert prosessautomatisering (RPA) til automatisk å oppfylle forberedelseskravene til mange avstemminger.

I tillegg vet du, hvis du er en del av en global organisasjon som håndterer mange forskjellige valutaer, at valuta er enda en kompliserende faktor som gir muligheter for feil under rapporteringsprosessen. Avstemmingsmalene våre inneholder omfattende rapporteringsfunksjoner for flere valutaer.

Unngå forsinkelser

Det kan virke avskrekkende å skulle transformere en balanseavstemmingsprosess fra en enkeltstående regnearkbasert aktivitet, men de som tar i bruk Cadency, blir raskt i stand til å samle alle avstemminger i én flerdimensjonal database. Konsollen vår gir deg både overordnede tall og mulighet til å drille ned til de minste detaljene, slik at du raskt kan gjennomgå den bekreftede aktiviteten.

Reduser risiko

Risikoreduksjon antar mange former i dagens forretningsmiljøer. La teknologien automatisk varsle deg om mulige risikofaktorer gjennom robotisert prosessautomatisering (RPA), slik at du kan vie mer tid til å redusere risiko og oppdatere retningslinjer for å hindre at nylig oppdagede problemer oppstår igjen.

Øk produktiviteten

Strømlinjeform og effektiviser avstemmingsprosessen, slik at teamet ditt kan fokusere på viktigere ting, som å sørge for ordentlig oversikt over etterlevelses- og risikofaktorer knyttet til avslutningsprosessen.

Les mer om Cadency – en automatisert, integrert løsning som håndterer hele periodeavslutningsprosessen - fra transaksjon til rapportering

Last ned produktark