Matching av økonomiske transaksjoner

Kontoavstemming

Avstem bank-, kontant-, kredittkort-, gavekort- og lønnskontoer og andre kontoer på en enkel måte – øk produktiviteten samtidig som du reduserer kostnadene.

Daglig må de økonomiske transaksjonene matches og analyseres med hensyn til avvik for å hindre økonomisk tap for bedriften. Dette er virkeligheten for mange bedrifter selv om du ikke behandler millioner av transaksjoner, men om du gjør det så er dette er prosess som bør automatiseres. En automatisering skaper en grunnleggende trygghet i din periodeavslutningsprosess.

Det går rett og slett ikke an å håndtere denne komplekse prosessen ved hjelp av regneark. Vi kan hjelpe deg med å matche og til og med å identifisere ikke-matchede transaksjoner av alle slag automatisk, raskt og nøyaktig.

Trintechs løsning for matching av økonomiske transaksjoner automatiserer daglige, månedlige og periodiske avstemmings- og kontosalderingsprosesser, også for kontoer for høyvolumtransaksjoner, ved hjelp av automatiske løsninger som elektronisk matcher transaksjonsdata og avstemmer kontoer.

Strømlinjeformet matchingsprosess

Trintechs matchingsløsning brukes av en rekke selskaper til å automatisere daglig, månedlig og periodisk matching, spesielt matching av kontoer for høyvolumtransaksjoner (f.eks. kredittkortavstemming). Dette er nyttig for organisasjoner som trenger automatiske løsninger som gjør at de raskt kan matche transaksjonsdata og automatisk avstemme kontoer.

Fleksible forretningsregler

Du kan definere svært fleksible forretningsregler for hver transaksjonstype som styrer hvordan poster avstemmes, og hva som skjer hvis postene ikke stemmer overens. Reglene kan tilpasses på nesten ethvert nivå til ethvert forretningsmiljø, slik at du kan identifisere unntak for visse steder, kontoer, operatører m.m. Disse reglene håndhever automatisk dine dokumenterte økonomiprosesser og sikrer at bedriften til enhver tid etterlever Sarbanes-Oxley Act og BASEL II.

Automatisk unntaksbehandling

Løsningen gjør at du kan automatisere prosesser for løsning av ikke-matchede poster, som for eksempel avvik, manglende innskudd, rettinger av bankinnskudd, diverse transaksjonskoder m.m. De innebygde filtrene kan merke poster, opprette arbeidsflytvarsler, generere journaloppføringer, sende e-postmeldinger og tildele eskaleringer og slik påskynde undersøkelse og løsning av unntaksposter.

Manuell unntaksbehandling

Hvis det finner sted et virkelig unntak, oppretter systemet et varsel, slik at du kan behandle det manuelt. Systemet har også en rekke verktøy som hjelper deg med å undersøke og løse unntak, samt merke poster, lage oppfølgende arbeidsflytvarsler, generere loggoppføringer, sende e-postmeldinger og tildele eskaleringer for å opprettholde framdriften.