Kontoavstemming

Transformer denne prosessen fra en tidkrevende og rutinepreget manuell prosess til en mer verdiskapende, risikoreduserende gjennomgangsprosess – og rett oppmerksomheten direkte mot avvik.

Operasjonelle avstemminger går typisk ut på å matche og godkjenne store mengder transaksjonsdata, som kan sinke periodeavslutningsprosessen. De ansatte kan fort bruke mesteparten av tiden sin på å matche poster som samsvarer nøyaktig, slik at de får lite tid til å undersøke de kostbare avvikene.

Denne forsinkelsen kan påføre organisasjonen tap og mange former for risiko, og resultere i at det brukes store anstrengelser på rutinemessige, ikke-verdiskapende avstemmingsoppgaver istedenfor at man fokuserer på unntakene og på å finne årsakene til dem. Det er på tide å transformere denne delen av din periodeavslutningsprosess.

Automated Reconciliation

Period-End and Operational Reconciliation

 

Med Trintech til operasjonell matching kan bedriften strømlinjeforme avstemming av transaksjonskontoer, avskaffe ineffektive, feilutsatte manuelle prosesser, og finne unntak raskere. Løsningen matcher millioner av daglige transaksjoner for mange av verdens største selskaper og optimaliserer prosessen med å gjennomføre tidkrevende kontoavstemminger – en viktig prosess som legger grunnlaget for nøyaktigheten til alle finansregnskaper.

Uansett hva kilden til transaksjonen er, vil du kunne kontrollere og spore denne prosessen med et omfattende revisjonsspor.

 

Snakk med en ekspert

Behandle høyvolumtransaksjoner

Unngå redusert hastighet som følge av høyt volum; la den automatiske løsningen matche og godkjenne disse vanlige daglige transaksjonene fra dine kredittkort, gavekort og kontantkontoer. Du kan definere, automatisere og rangere matchingsregler for godkjenning av de mest komplekse transaksjoner.

Identifisere kostbare avvik

Hjelper bedriften din med å bruke mye mindre av sin verdifulle tid på å matche poster som samsvarer nøyaktig, og med raskt å identifisere potensielt kostbare avvik som faktisk krever oppmerksomhet.

Sikre at avvik løses i rett tid

Ved å automatisere daglig transaksjonsmatching og avvikshåndtering får du en kortere periodeavslutning. Dette resulterer i at du reduserer kostnadene gjennom produktivitetsvekst og færre uoppklarte avskrivninger.