Håndtering av utfordringer i periodeavslutningen

Periodeavslutning

Det er viktig at du tar tak i og dokumenterer alle problemer som oppstår under periodeavslutningen, slik at du sikrer nøyaktig rapportering og etterlevelse av lover og regler.

En gjennomsnittlig bedrift utfører over 470 journaloppføringer, så det er ingen overraskelse at det ofte dukker opp problemer under avslutningsprosessen. Når det oppstår problemer – noe det er nødt til å gjøre fra tid til annen – må du ha en tydelig plan for hvordan du skal håndtere hvert problem effektivt og unngå at bedriften påføres økonomisk risiko og etterlevelsesproblemer. Det er ikke en god plan å la det være opp til teamet ditt å bestemme hva som skal gjøres, når problemet oppstår. Da er de sannsynligvis overveldet av alt arbeidet som ligger foran dem.

Isteden må du identifisere en prosess for håndtering av avslutningsproblemer. Integrert problemhåndtering gir dokumentasjon av, arbeidsflytstøtte for og sporing av problemer gjennom løsningsprosessen og sikrer at finansregnskapet blir nøyaktig og fullstendig.

Cadency-Console

Cadency, en løsning for periodeavslutning, spenner over og kan integreres med alle R2R-aktiviteter – bekreftelse av kontoavstemminger, etterlevelse og journaloppføring – slik at man unngår avbrudd i Record to Report-prosessen. Siden Cadency er bransjens eneste løsning som håndterer hele Record to Report-prosessen fra begynnelse til slutt, kan du endelig håndtere og oppnå full transparens i alle periodeavslutningsprosessene dine – og det i sanntid.

Løsningen gir et dashborddrevet rammeverk for håndtering av alle aspekter ved periodeavslutningen, og den vil hjelpe ditt økonomiteam med å identifisere flaskehalser og formidle eventuelle problemer tidlig og ofte, slik at faren for oversitting av tidsfrister blir mindre, og slik at finansregnskapet blir nøyaktig og fullstendig.

 

Snakk med en ekspert

Bruk mindre tid på periodeavslutning og revisjon

Med en klart definert prosess, inkludert hvordan man skal håndtere problemer i løpet av periodeavslutningen, og god oversikt over framdriften for hver oppgave og over eventuelle problemer, vil du i høy grad redusere tiden det tar å gjennomføre periodeavslutningen, samtidig som du utarbeider en detaljert hendelseslogg for interne og eksterne revisjoner.

Riktige finansregnskaper

Direkte kobling til dine eksisterende ERP-data og en etablert prosess for administrasjon og registrering av alle oppgaver knyttet til avslutningsprosessen bidrar til å sikre riktig sluttrapportering.

Etterlevelse av lovverk og internkontroll

Administrer bedriftens ulike tiltak for etterlevelse (med hensyn til SOX, HIPPAA, FERC/NERC, samfunnsansvar osv.) med dynamisk omfangsfastsetting, planlegging, testing og evaluering av hele risiko- og kontrollrammeverket fra dokumentasjon til bekreftelse.