Periodeavslutning og oppgavebehandling

Periodeavslutning

Sørg for en jevnere fordeling over periodeavslutningsprosessen av arbeidsbelastningen for avdelingen din – samtidig som du sikrer rapportenes integritet.

Justeringer i siste liten, forvirrende kjeder av e-postgodkjenninger og mangel på standardisering: Blir din periodeavslutningsprosess mer tidkrevende og mer ustrukturert for hver periodeslutt? Selv om du prøver å forbedre avslutningsprosessen din, er det vanskelig å utvikle nok oversikt til at man raskt kan identifisere flaskehalsene som forårsaker prosess-, oppgave- og tidsstyringsproblemene.

Økonomiavdelingen må gjøres i stand til å avhjelpe denne ineffektiviteten og samtidig bidra til å bedre organisasjonens økonomiske tilstand. Vår løsning gjør at du kan finne årsaken til forsinkelsene i avslutningsprosessen og optimalisere organisasjonens ressurser.

Cadency-Console

Cadency, en løsning for periodeavslutningen, spenner over og kan integreres med alle R2R-aktiviteter, inkludert forberedelse og bekreftelse av kontoavstemminger, og forberedelse, godkjenning og postering av journaloppføringer, hele tiden med et integrert etterlevelsesrammeverk som gjør at man unngår avbrudd i rapporteringsprosessen. Siden Cadency er bransjens eneste løsning som omfatter hele Record to Report-prosessen fra begynnelse til slutt, kan du endelig administrere og oppnå full transparens i alle periodeavslutningsprosessene dine – og det i sanntid.

For å hjelpe deg med å få avslutningsprosessen til å gå raskere, har vi gitt løsningen et dashbord som viser avhengigheter til oppstrøms og nedstrøms oppgaver, og som flagger eventuelle flaskehalser, slik at ledelsen kan ta tak i problemer før man har oversittet en frist. Oppgaver som blir fullført både innenfor og utenfor Cadency, blir raskt formidlet mellom systemer ved hjelp av robotiserings- og automatiseringsfunksjoner, slik at medarbeiderne kan bruke mindre tid på manuelle oppdateringer og mer tid på strategisk analyse.

Snakk med en ekspert

Identifiser flaskehalser

Med en automatisert avslutningsprosess med integrert problemhåndtering får du god oversikt over alle oppgaver og deres framdrift. Hvis fullføringen av en oppgave blir forsinket, kan finne ut hva problemet er, og gjenopprette framdriften. Alt du trenger å vite, er tilgjengelig direkte i avslutningssystemet.

Sikre riktige finansregnskaper

Cadency Close sørger for en standardisert, repeterbar og bærekraftig automatisert avslutningsprosess som fungerer sammen med dine eksisterende ERP-data, slik at du kan administrere og registrere alle oppgavene knyttet til avslutningsprosessen og sikre riktig sluttrapportering.

Bruk mindre tid på periodeavslutning og revisjon

Med en klart definert prosess og oversikt i sanntid over framdriften for hver oppgave vil du i høy grad kunne redusere tiden som går med til periodeavslutningen, samtidig som du utarbeider en detaljert hendelseslogg for interne og eksterne revisjoner.