Revisjonsforberedelse – Periodeavslutning

Periodeavslutning

Unngå vanlige, og til og med uvanlige, revisjonsforberedelsesfeil – samtidig som du reduserer kostnadene

En vellykket revisjonsprosess starter med riktig forberedelse, fortsetter med detaljert dokumentasjon gjennom hele Record to Report-prosessen, og avsluttes med nøyaktig økonomisk rapportering og riktig utarbeidelse av lovpålagte rapporter. Selv om revisjon kan være både tidkrevende og slitsomt, er det uunngåelig når det gjelder å bevise selskapets regelverksetterlevelse og økonomiske stabilitet.

Mange organisasjoner er i full gang med å kutte i tiden og pengene de bruker på revisjon, ved å fokusere mer målrettet på forberedelser til revisjon og på å bedre internkontrollen. Med våre løsninger kan du finne måter å redusere de økonomiske konsekvensene for organisasjonen av en revisjon.

Cadency-Console

 

Cadencys samarbeidsmiljøer legger til rette for meningsfull interaksjon mellom spredte interne bidragsytere og også eksterne revisorer, med sporing av problemer i sanntid og løsningsfunksjoner som gjør at det går raskere å utarbeide dokumentene som trengs til periodeavslutningen, eller som skal gjennomgås av de eksterne revisorene. Prosessen resulterer i en fullstendig, elektronisk avslutningsperm, en unik alt-i-ett-løsning for organisering og deling av denne viktige informasjonen.

 

Snakk med en ekspert

Etterlevelse av lovverk og internkontroll

Administrer bedriftens ulike tiltak for etterlevelse (med hensyn til SOX, HIPPAA, FERC/NERC, samfunnsansvar osv.) med dynamisk omfangsfastsetting, planlegging, testing og evaluering av hele arbeidsflyten og dokumentasjonsprosessen.

Riktige finansregnskaper

Direkte kobling til dine eksisterende ERP-data og en etablert prosess for administrasjon og registrering av alle oppgaver knyttet til avslutningsprosessen bidrar til å sikre riktig sluttrapportering.

Finansregnskap og andre rapporter

Strømlinjeformet dataflyt og -produksjon i hele prosessen med økonomisk rapportering og utarbeidelse av lovpålagte rapporter gjør at man på en sikker måte kan utarbeide interne og eksterne rapporter og dermed øke etterlevelse og redusere risiko.