Adra Accounts

Effektiv og sikker matching av transaksjoner.

Products

Automatiser transaksjonsmatchingen – spar tid, minimer risiko, kostnader og jobb mer effektivt.

Adra Accounts er et pålitelig verktøy for kontoer med høyt transaksjonsvolum som standardiserer og effektiviserer transaksjonsmatchingen betraktelig. Med Adra Accounts er det mulig å matche nesten alle typer av transaksjoner som bank-, kontant-, debit- og kredittkort, lønn og mye mer.

Ved å eliminere bruk av uoversiktlige regneark og la løsningen lede deg gjennom avstemmingsprosessen sparer du tid, reduserer kostnader og jobber mer effektivt.

Fordeler med Accounts

Accounts har mange fordeler for alle som er involvert i avstemmingsprosessen:

  • Automatiske avstemminger – automatiser, standardiser og visualiser transaksjonsbehandlingen
  • Tidsbesparende – spar tid med en enhetlig, brukervennlig og effektiv arbeidsprosess
  • Effektivitet – hastighet og ytelse – behandle store mengder data på noen sekunder
  • Nøyaktighet – enestående nøyaktighet og avansert logikk for riktig avstemte resultater
  • Avvikshåndtering – fokuser på avvik – og reduser risiko
  • Skybasert – tilgjengelig som SaaS-løsning – ikke behov for lokal installasjon
  • Fremtidsrettet – en fleksibel og skalerbar løsning som vokser i takt med bedriften din
  • Kan integreres med Adra Balancer – sømløs signering og dokumentasjon av balansen

Vil du se en detaljert, ca 15 minutter lang videopresentasjon av Adra Accounts? Klikk her!

Kontroll, nøyaktighet og effektivitet

Transaksjonsmatchingen er automatisert og organisert for å gi deg økt effektivitet, kontroll, sporbarhet og oversikt. Matchingsprosessen gjennomføres på en brukervennlig, enhetlig og logisk måte. Med Accounts sparer du mye tid og hele økonomiavdelingen kan jobbe med mer verdiskapende oppgaver.

Utviklet for brukeren

Som bruker av Accounts får du mer enn 25 års innebygget erfaring. Løsningen utvikles stadig sammen med ledende selskaper og eksperter. Med Accounts fpr du fullstendig kontroll over prosessen ved hver transaksjonsavstemming og du kan stole på at avstemmingen er korrekt. All data lagres og er lett å hente frem ved revisjon.

Smarte matchingsregler

De avanserte matchingsreglene i Accounts avgjør hva som skal avstemmes, hvordan og med hvilket mellomrom. Fleksible regler brukes til å avstemme alle transaksjoner på en enkel og sikker måte. Matchingsmotoren kan raskt håndtere store transaksjonsvolum. Transaksjoner som ikke automatisk avstemmes flyttes til neste steg – avvikshåndtering.

 

Intelligent avvikshåndtering

Accounts’ kraftige datamatchingsmotor fastsetter intelligente forretningsregler som maksimerer matchprosenten, slik at du kan fokusere på avvik. Fleksible søke-, sorterings- og filtreringsfunksjoner gjør det enkelt og raskt å finne, og håndtere de resterende postene. All relevant informasjon knyttet til transaksjoner vises, for eksempel dimensjoner, beløp, valuta og referanser.

 

Import av filer

Accounts kan importere alle vanlige filer og filformater fra bank- og ERP-system. Filer og kontoer kan importeres både ad hoc eller med en automatisk importfunksjon. Nye importmaler kan enkelt lages med hjelp av den innebygde importveiviseren.

Rapportering

I Accounts finnes det flere standardrapporter, som Excel- og PDF-eksporter av balanser, åpne og avstemte poster og avvik. Det finnes også en rapporteringsmodul (tilvalg) som gjør det mulig å opprette egendefinerte rapporter for å møte alle typer behov. Systemet bruker Crystal Reports og dermed kan du lage rapporter på all tilgjengelig data.

“Uten Adra hadde vi aldri nådd våre tidsfrister for avstemminger hver måned. Med ett manuelt system hadde ikke jeg klart å utføre jobben min eller så hadde vi trengt flere personer. Det er vanskelig å forstå at det noen gang har vært gjort på en annen måte. Bare det å avstemme de ca. 90 svenske butikkene ville tatt flere dager per måned, nå går det på en time.”
Anna Eriksson, regnskapssjef, Clas Ohlson

Kundehistorie

Case Study

AstraZeneca

AstraZeneca bruker Trintechs løsning for kontoavstemming til å håndtere sin balanse, som er på flere milliarder dollar. AstraZeneca slet med mangel på standardisering og oversikt i sin avstemmingsprosess og ønsket å oppnå globale standarder i kontoavstemmingsprosessen og slik eliminere ineffektivitet, bedre etterlevelsen, bedre oversikten over balansen og redusere kostnadene. De skjønte raskt at den eneste måten å oppnå full global oversikt og en avstemmingsprosess i verdensklasse var å forenkle, standardisere…

View Customer