Adra Task Manager

Automatisering og kontroll av alle gjentakende prosesser

Produkter

Automatiser alle gjentakende prosesser i økonomiavdelingen. Sikre kvalitet og etterlevelse av lover og regler.

Har du og din bedrift også utfordringer med å holde orden på alle gjentakende prosesser i økonomiavdelingen? Med Adra Task Manager kan du konkret forbedre og kontrollere periodeavslutningsprosessen, og all øvrig intern arbeidsflyt.

Task Manager er spesialutviklet for å styre alle gjentakende prosesser og oppgaver i økonomiavdelingen for å hjelpe deg med å bli så effektiv som mulig i periodeavslutningen. Ved å tydelig definere alle oppgaver og hvordan de skal gjennomføres kan du være sikker på at selv de mest komplekse prosedyrer blir utført korrekt og i tide. Løsningen kan brukes i alle typer prosesser og kontroller.

Fordeler med Task Manager

Task Manager har mange fordeler for alle som er involvert i periodesavslutningen:

  • Korrekte prosesser – etabler strømlinjeformede prosesser som gjennomføres på samme måte, med samme høye kvalitet.
  • Effektivitet – retningslinjer og prosesser for bedriften etterleves; du skaper også standardisert atferd og økt effektivitet, slik at det blir tid til å fokusere på avvik og oppgaver med høy risiko.
  • Kontroll og risikoreduksjon – kontroller operasjonell effektivitet og økonomisk rapportering. Få innsyn i kontrolloppgaver i hele organisasjonen.
  • Arbeidsdeling – kontrollerte arbeidsflyter for godkjenning og standardisering av prosesser gir tydelige revisjonsspor
  • Internkontroll – reduser risiko med en sterkere, mer robust internkontroll.
  • Prioritering og samarbeid – en bedre synkronisert avdeling og mindre behov for konferansesamtaler, møter og eposter

Vil du se en detaljert, ca 25 minutter lang videopresentasjon av Adra Task Manager?  Klikk her!

Maler og bibliotek

Oppgavemaler gir deg mulighet til å bygge et helt bibliotek med oppgaver. Du kan opprette avhengigheter, underoppgaver og oppgavelister, og bruke de ved behov, igjen og igjen. Du kan tydelig definere hvordan hver enkelt prosedyre og oppgave skal utføres og dermed sikre at de gjennomføres slik de skal.

Dag null

Task Manager har kontroll på antall arbeidsdager og helger som finnes tilgjengelig innen oppgaven skal være utført. Du definerer en pluss-/minus-grad i forhold til datoen da arbeidet skal være ferdig, som for eksempel den dagen månedsavslutningen skal være klar. Hver oppgave får dermed automatisk en start- eller sluttdato.

Dashbord og oversikt

Det innebygde Dashboardet gir deg og ditt team en grafisk oversikt. Du kan blant annet se hva som er klart, hvor langt gjennomføring av hver oppgave er på vei og hvor flaskehalser er. Løsningen inneholder også en avansert og fleksibel “grid” hvor du kan velge hvilken informasjon du vil se og hvordan den skal presenteres.

Samarbeid, varsling og påminnelser

Takket være samarbeidskonseptet er det enkelt for ulike medlemmer i avdelingen å samarbeide. Alle har kontroll på sine egne oppgaver, varslinger og påminnelser, og alle vet hvordan oppgaven skal gjennomføres, samt hvem som utfører neste steg i prosessen.

Arbeidsflyt og revisjonsspor

Arbeidsflyt og funksjonalitet for godkjenning av oppgaver sikrer god styring og kontroll av både intern og ekstern revisor. Automatisk sporing av utførte oppgaver gjør hele avdelingens arbeid lett å spore og du sikrer at alle regler etterleves.

Mobile enheter

Ha kontroll på dine arbeidsoppgaver og prosesser til enhver tid. Bruk smarttelefonen eller nettbrettet til å gjennomgå arbeidsoppgaver, bekrefte når de er gjort, gjennomgå og godkjenne dem, eller få en statusoversikt over hvordan teamet ligger an i forhold til deadline.

“Vi har hatt vansker med å finne et arbeidsflytsystem som kan understøtte våre daglige arbeidsoppgaver og leve opp til våre øvrige brukerkrav. I Task Manager har vi funnet en komplett løsning som ikke på noen måte kan sidestilles med alternative løsninger. Task Manager er ideelt for å skape oversikt over ansvar for ulike arbeidsprosesser og sikrer at vi etterlever lover og regler.”
Martin Tørnes, CFO, Fujitsu Danmark

Kundehistorie

 
Case Study

Protector Forsikring

Protector forsikring er et skandinavisk selskap, notert på Oslo børs. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. Selskapet har hatt en kraftig vekst i løpet av ti år og har i dag omtrent 300 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, UK og Finland.

View Customer