Trintech ReconNET

Programvare for matching av stor transaksjonsvolum

Products

Automatiser avstemmingen av store transaksjonsvolum - øk effektiviteten, kontrollen og reduser risiko

Trintechs ReconNET™ automatiserer daglig, månedlig og periodisk avstemming, samt kontosaldering for å hjelpe deg med å øke effektiviteten, forbedre kontroll, redusere risiko, utnytte likviditet og generelt få et bedre grunnlag å ta beslutninger på.

Løsningen brukes av mer enn 500 organisasjoner over hele verden i praktisk talt alle bransjer: klær, bil, bank, finansielle tjenester, detaljhandel, utdanning, helse, forsikring, apotek, telekommunikasjon, forsyningstjenester, transport, dagligvarer og forretningstjenester.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og last ned din gratis brosjyre om ReconNET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Effektiv avstemming av transaksjonsintensive kontoer gjør at du kan bruke mindre tid på aktiviteter av lav verdi og mer tid på de verdiøkende oppgavene. Mange ReconNET-kunder opplever:

  • at produktiviteten innen avstemming øker med 100 %
  • at avskrivninger reduseres med 30 % eller mer
  • at uvirksom kapital reduseres med 50 % eller mer
  • at arbeidet med bankavstemming reduseres fra uker til dager
  • at de får oversikt over hvor likviditeten til enhver tid befinner seg
  • at de sparer millioner hvert år
  • at de blir i stand til å utføre spesialavstemminger i sin organisasjon

Behandling av høyvolumtransaksjoner

ReconNETs kraftige matchingsalgoritmer kan matche transaksjonsdata og automatisk avstemme kontoer, inkludert kontoer med høyt transaksjonsvolum. Dette gir organisasjoner muligheten til enkelt og automatisk å avstemme kreditt- og debetkorttransaksjoner, identifisere mankoer og bestå revisjoner av etterlevelse av betalingskortstandarder.

Automatisert matching og kontoavstemming

ReconNET automatiserer daglige, månedlige og periodiske avstemmings- og kontosalderingsprosesser, spesielt kontoer for høyvolumtransaksjoner, gjennom kraftige matchingsalgoritmer som elektronisk matcher transaksjonsdata og automatisk avstemmer kontoer.

SOX- og BASEL II-etterlevelse

Løsningen inneholder både oppdagende og forebyggende kontroller med tanke på revisjon og etterlevelse av Sarbanes-Oxley Act (SOX), Basel II og andre obligatoriske standarder.

Kontroller og rapportering

De kraftige rapporteringsverktøyene i ReconNET gjør at du kan sammenligne viktige mål på ytelse og optimalisere prosesser og finansielle relasjoner gjennom lett tilgjengelige rapporter.

Unntaksrapportering og -håndtering

Under avstemmingsprosessen sørger ReconNET for at problemer oppdages og flagges for gjennomgang, at unntak løses raskt, og at det ikke finner sted tap som følge av bedrageri, feil eller unødvendige tilbakeføringer. Løsningen gir deg innsikt i dine unike forretningstrender, slik at du kan redusere tap proaktivt. All nyttig informasjon som trengs for å løse unntak, er tilgjengelig på ett sted.

Arbeidsflytbehandling og automatisk arkivering

ReconNET omfatter universell filbehandlig, automatisk matching, interaktiv matching, søk og oppføring, matching mellom kilde A og kilde B, og automatisk arkivering.

“Rapportering fra ReconNET er et stort pluss for oss. Vi har opprettet mange egendefinerte rapporter med dataene som er tilgjengelige i dag, og kan dele dem raskt med våre butikker, distriktssjefer og skadeforebyggingsmedarbeidere. Ledelsen setter pris på og har blitt avhengig av informasjonen, men en uforutsett fordel er at alle nå i større grad føler at vi følger nøye med på resultatene deres.”
Lee Jurgens, direktør for detaljomsetning og kasserevisjon hos Ralph Lauren