Trintech skyløsninger

Effektiviser periodeavslutningsprosessen med en skyløsning

Organisasjoner tar i stadig større grad i bruk nettskyen for å modernisere sine økonomiprosesser – og oppnår samtidig betydelige langsiktige kostnadsbesparelser.

Stadig flere selskaper vender seg til skyen for å modernisere sine økonomiske prosesser og drar nytte av de langsiktige kostnadsbesparingene som følger med.

Med fordeler slik som kostnadsbesparinger, tilgjengelighet, sikkerhet og pålitelighet vender mange selskaper seg mot skyen og det er inget unntak å automatisere sine finansielle prosesser.

Ifølge Gartner kommer skyen til å være «standardalternativet» for programvaredistribusjon innen 2020.

Unngå fallgruvene forbundet med lokal programvaredistribusjon. Skyapplikasjoner gir store reduksjoner i total eierskapskostnad (TCO), siden man verken trenger å oppgradere, kjøpe maskinvare eller lønne egne IT-medarbeidere – og man slipper uforutsette utgifter.

Med programvaren i skyen kan du fokusere mindre på teknologi og mer på effektiviseringen.

  • Leverer mer enn 99,9 % skytilgjengelighet
  • Over 3 milliarder skytransaksjoner årlig
  • Dedikerte databaser
  • Flere lag med kontroller for nettverkssikkerhet (sikkerhet i dybden)
  • Ende-til-ende-kryptering av data
  • Årlige tredjepartsrevisjoner for å opprettholde SOC 1 (Type 2), SOC 2 (Type 2) og SOC 3 i samsvar med AICPAs standarder

Fyll ut skjemaet nedenfor, og last ned din gratis brosjyre om skyløsninger

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sikker data

Trintech tilbyr hver kunde sikker database. Vi kan tilby kunder dedikerte databaser, ende-til-ende-kryptering av data, dedikerte programforekomster, dedikerte programservere, flere lag med kontroller for nettverkssikkerhet (sikkerhet i dybden), og den sikkerheten en privat skyinfrastruktur gir.

Bransjeledende privat sky

Trintechs bransjeledende SaaS (programvare som tjeneste) og vertsbaserte løsninger leveres fra en sikker privat sky. Trintechs løsninger brukes av mer enn 3100 kunder i mer enn 100 land. Gjennom et partnerskap med et selskap som er kåret til «Magic Quadrant Leader» av analyseselskapet Gartner, leverer Trintech over 99,9 % tilgjengelighet til infrastrukturen fra fullstendig redundante, geografisk spredte datasentre.

Dokumentert skalerbarhet og pålitelighet

Trintech behandler over 3 milliarder økonomiske transaksjoner for over 10 millioner hovedbokkontoer i skyen hvert år. Våre løsninger er utviklet for skalering, og støtter over 275 000 brukere globalt og de mest komplekse globale selskaper med flere ERP-leverandører og -forekomster, flere valutaer og behov innen mange prosesser.

Support verden over

Trintech tilbyr tett lokal oppfølging og døgnkontinuerlig tidssonebasert support til kunder i mer enn 100 land og på seks kontinenter. Vi leverte over 600 nye skymiljøer i 2016, og med våre vel etablerte ITIL-prosesser og -mønsterpraksiser er vi i stand til å sikre rask implementering og effektiv opplæring.

Etterlevelse og revisjoner

Våre skybaserte løsninger har en arkitektur som gjør at vi kan oppfylle våre kunders behov når det gjelder økonomisk rapportering, lovpålagt rapportering og etterlevelse av lover og regler. Operasjonelle kontroller blir gjennomgått i tredjepartsrevisjoner, slik at vi opprettholder SSAE SOC 1 (Type 2) for kunder som faller inn under Sarbanes-Oxley Act og SOC 2 (Type 2) og SOC 3 for kontinuerlig samsvar med AICPAs prinsipper for sikkerhetstillit. Trintech har vært medlem av Cloud Security Alliance (CSA) siden 2014.

Les mer om våre løsninger

Trintech løsninger