Broschyr

Trintech och Planful: Integrerar Finans- och Redovisningsprocesser

Adra och Planful erbjuder den främsta enhetliga bokslutsprocessen som ger kontroll och insyn över allt från bokslut till konsolidering, rapportering och planering.

Med en integrerad plattform får alla i teamet insyn i redovisningsprocessen och FP&A-teamet kan proaktivt påbörja arbetet. Samtidigt minskar den totala tidsåtgången vilket gör det möjligt för redovisningsteamet att helt fokusera på själva bokslutsprocessen.

  • Minska tiden för planering- och bokslutsprocesser
  • Öka noggrannheten och minska risker
  • Förbättra analytiskt stöd
  • Öka effektiviteten och förbättra beslutsfattandet