Adra Task Manager

Med checklistor, uppgiftsbibliotek och statusuppdateringar är Adra Task Manager din bästa hjälp för att hantera månadsbokslutet.

Varför Adra Task Manager

Skapa ägande & ansvar

Checklistor ser till att alla i ditt team förstår sin roll, ökar arbetsmoralen och undviker onödig förvirring.

Minska riskerna

Fördelning av arbetsuppgifter och starkare internkontroll gör att du kan delegera arbete på ett enklare sätt.

Strömlinjeforma din process

Minska behovet av tidskrävande samtal eller möten genom att definiera standardmässiga hanteringsregler och uppgifter.

Adra Task Manager för enklare och snabbare månadsbokslut

Genom att samla ihop och standardisera interna processer går det betydligt snabbare att ta fram månadsbokslut. Samtidigt minskar risken för fel.

Ta kontakt med oss!

Känner du igen dig i våra beskrivningar? Hör av dig så berättar vi mer om vad Adra kan göra för din verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Inblick i Adra Världen

Broschyr

Adra Task Manager Broschyr

Processen för att stänga böckerna och rapportera resultaten är en komplex prestation av projektledningen. Det kräver en hel del planering…

Ta en titt

Vill du lära dig mer? Ladda ner Adra Task Manager-broschyren och starta processen för att underlätta periodens slut.

Ladda Ner

Behöver du hjälp?

Adra kan hjälpa dig med snabbare bokföring, lägre risk, effektivisering av interna processer och förenkling av ditt liv.

Vill du veta hur? Kontakta oss så berättar vi mer!

Prata med oss