Video

Få värdefulla insikter med fullständig tillgång till ditt bokslut

Med Adra Analytics får möjligheten att med hjälpa av realtidsdata och transparens kunna effektivisera ditt bokslut. Du kan nu spåra varje aktivitet under en eller flera perioder för att du ska få en tydligare inblick i din organisation.