Blogg

Attrahera talanger med finansiell automation

Hur finans- och ekonomiavdelningarna kan vinna kampen om topptalangerna på arbetsmarknaden

Världen omkring oss är i ständig förändring, och finans- och ekonomiavdelningar är inga undantag. I takt med att organisationer byter till en digital arbetsplats försvinner geografiska avstånd vilket ger kandidater fler anställningsmöjligheter än någonsin tidigare. Detta medför stora utmaningar för finans- och ekonomiavdelningen eftersom många redan kämpar med konkurrensen om talangerna. Kandidater flockas till organisationer som värdesätter deras kompetenser och vidtar åtgärder för att uppdatera föråldrade metoder. I stället för vanliga rekryteringsprocesser använder sig organisationer av talangförvärv, ett konkurrenskraftigt tillvägagångssätt som belönar innovation. Mara Calvello på G2 säger att “talangförvärv handlar om att inleda en kontinuerlig strategi för att hitta och anställa specialister, ledare och framtida chefer för ditt företag. Det fokuserar på långsiktig personalplanering och att hitta lämpliga kandidater som har de specifika kompetenser och egenskaper du letar efter. Det kan också användas för att förutse framtida anställningsbehov och bygga relationer med potentiella kandidater.” Genom att använda detta tillvägagångssätt och implementera verktyg för finansiell automatisering kan organisationer locka topptalanger till sitt ekonomiteam med rätt kompetens för att stödja deras långsiktiga strategiska vision.

3 steg som finans- och ekonomiavdelningen kan ta för attt vinna kampen om topptalangerna

Steg #1: Investera i ditt nuvarande ekonomiteam

Att attrahera talanger börjar inifrån. 92% av kandidaterna skulle överväga att lämna sitt nuvarande arbete om de erbjöds en annan roll på ett företag med ett mycket bra rykte. Eftersom en organisations ekonomiska resultat är en viktig del av dess rykte måste de rapporterade siffrorna vara korrekta. Företag som använder manuella processer och kalkylblad utsätter sig för risker vilket kan resultera i att de blir mindre önskvärda på arbetsmarknaden. Standardisering och automatisering av manuella och felbenägna processer i bokslutet kommer att minska det tidskrävande arbetet för finans- och ekonomiavdelningen och hjälpa till att locka toppkandidater som förväntar sig en viss nivå av teknikimplementering i dagens affärsmiljö. Att investera i en lösning som minskar manuella misstag och risken i hela bokslutsprocessen samtidigt som efterlevnaden och förtroendet för data ökar är det bästa sättet att skydda din organisations ekonomiska integritet och rykte.

Var smart. Om du inte investerar i ditt team eller system idag kommer dina konkurrenter att ta dina talanger.

-David Woodall, Director of Product Marketing på Trintech.

Steg #2: Använd en digital arbetsplatsstrategi

En balans mellan privatliv och arbetsliv är avgörande för att attrahera talanger. Genom att använda hybrid- eller distansarbete öppnar du dörrarna för ytterligare kandidater som letar efter ett modernare sätt att arbeta. De senaste två åren har visat att organisationer framgångsrikt kan utföra många roller hemifrån samtidigt som de uppfyller deadlines utan att produktiviteten minskar. De främsta anledningarna till att anställda känner sig stärkta av en hybrid- eller distansmiljö är enligt en nyligen genomförd Gallup-undersökning följande:

  • Minimal till ingen tid som spenderas på restid
  • Bättre för välmående
  • Ökad flexibilitet för att balansera andra måsten
  • Ökad produktivitet
  • Färre distraktioner

Attracting Talent through the empowerment of a hybrid workforce

För att kunna ta del av fördelarna med att arbeta hemifrån eller i en hybridmiljö måste en organisation utnyttja teknik som stöder denna förändring. En lösning för finans- och ekonomiavdelningen för att ge sina ekonomiteam möjlighet att bli mer effektiva är att implementera programvara för automatisering av bokslutsprocessen. Implementering av ett automatiserat bokslut ökar insynen för virtuella team genom att kunna använda dashboards som gör det möjligt att organisera statusen för bokslutet digitalt för alla involverade, oavsett avstånd. Data lagras centralt för enkel åtkomst, samarbete och en smidigare bokslutsprocess.

Steg #3: Locka med meningsfulla arbetsuppgifter

Ekonomimedarbetare har spenderat otaliga timmar med att arbeta med manuella redovisningsprocesser. Dessa individer är mycket kompetenta och deras arbete bör återspegla detta i stället för att deras tid fylls med tidskrävande manuell datainmatning. Långdragna metoder kan skapa en brist på motivation och engagemang i ditt ekonomiteam på grund av de repetitiva processerna och brist på fokus på mervärdeskapande aktiviteter. Topptalanger är inte intresserade av tidskrävande manuella processer, de vill vara en del av mer värdeskapande aktiviteter som bidrar till den övergripande utvecklingen av verksamheten.

Att implementera teknik är avgörande för att attrahera talanger och för att sedan kunna vidareutveckla deras data- och analysfärdigheter. Topptalanger på arbetsmarknaden lägger märke till de investeringar organisationer gör i sina team och de vill arbeta för företag som är proaktiva och involverade i medarbetarutveckling. Erbjud utmanande arbete som effektivt använder ny teknik, exempelvis genom att ha en automatiserad bokslutsprocess, och visa ett organisatoriskt fokus på mer meningsfulla arbetsuppgifter för att väcka talangernas intresse.

Using Finance automation to attract talent by way of adding high-value tasks

De bästa kandidaterna är borta från marknaden inom tio dagar

Den bästa strategin för att attrahera talanger är genom att implementera teknik som utnyttjar automatisering och digitala framsteg. Framtiden tillhör organisationer som är angelägna om att förnya föråldrade processer och skapa en miljö där deras medarbetare kan lyckas. Investera i tekniken nu för att göra din organisation konkurrenskraftig i kampen om talanger. Börja med att titta på hur du kan automatisera dina boksluts- och avstämningsprocesser. Detta är ett tidskrävande område för många ekonomiteam; ge ditt team möjlighet att arbeta smartare, inte hårdare. Det är vad topptalanger letar efter idag.

Ladda ned e-boken om du vill upptäcka fler sätt som din organisation kan attrahera, behålla och stärka topptalanger på.

Unlocking Human Capability

Download the eBook

Författare: Emma Wretman