Protector Försäkring

Protector Försäkring använder Trintech´s Adra-svit för att
få full överblick och kontroll i bokslutsprocessen

Protector försäkring är ett skandinaviskt försäkringsbolag som är noterat på Oslobörsen. Företaget erbjuder försäkringar till företag och offentliga verksamheter och distribuerar produkterna genom utvalda försäkringsmäklare. Företaget har under 10 års tid vuxit snabbt och verksamheten omfattar idag närmare 300 anställda i Norge, Sverige, Danmark, UK och Finland.

Protector Försäkring valde Trintech Adra Suite för att eliminera onödigt manuellt arbete, förbättra överblicken, minska risken och lägga tid på mer värdeskapande arbete.

Läs caset här

Vi har kunder i alla branscher och storlekar

Läs mer här