Frukostseminarium Göteborg – Automatisera din bokslutsprocess med modern teknologi

Kom och lyssna till hur Trintech Adra kan hjälpa just din organisation modernisera och effektivisera arbetet på ekonomiavdelningen.

Att utföra komplexa arbetsuppgifter manuellt i kalkylark är ineffektivt och tidskrävande. Allt arbete som läggs ned där behövs på annat håll. Lösningen är att automatisera processerna med specialanpassade programvarulösningar.

På seminariet kommer vi att presentera:

 • Trender inom bokslutsprocessen idag och varför automatisera den
 • Trintech-Adra presenterar sina effektiva och moderna programvarulösningar:
  • Skapa ett genomtänkt arbetsflöde med styrning, arbetsfördelning och checklistor
  • Standardisera och dokumentera arbetsrutiner
  • Effektivisera arbetet på de mest transaktionsintensiva konton
  • Tydlig godkännandeprocess, vem har gjort vad och när
  • Modern digital dokumentation och arkivering
  • Dashboards för ledning och medarbetare i realtid
 • Få spårbarhet och säkerställ internkontroll i den finansiella rapporteringen

Anmäl dig och dina kollegor idag – antalet platser är begränsat!


När: Den 22:a mars kl. 08.30-09.45. Frukost börjar serveras från kl. 08.00.

Vart: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg

Kostnad: Ingen, vi bjuder naturligtvis.

Kontakt: Om du har frågor, kontakta minou.klarberg@trintech.com

Anmäl dig här