Torsdag, 17 juni I 10:00 CEST

Webinar I Falu Kommun berättar om sin effektiviserade balansavstämningsprocess

Många kommuner idag vill jobba effektivare med bättre kontroll i balansavstäminngsprocessen. Denna processen är ofta tidskrävande och ibland ”omständig”. Det kan ofta bero på att det är många personer och förvaltningar iblandade, vilket gör det svårt att upprätthålla effektiviteten och kontrollen.

Vårt nästa webinar kommer vi tillsammans med Falu Kommuns visa hur dom har löst utmaningar med hjälpa av systemstödet Balancer.  Vi kommer gå igenom följande:

Agenda
• Introduktion
• Utgångsläge innan Adra
• Implementation av Balancer
• Utvärdering av den nya balansavstämningsprocessen
• Frågor​

Registrera dig idag till vårt nästa webinarium tordagen den 17e juni för att se hur Falu Kommun gick från en manuell balansavstämningsprocess till en automatiserad!

Praktiskinformation
När: Torsdagen den 17e juni kl.10:00-10:30
För vem: Alla som jobbar på ekonomiavdelningen
Intresserad men kan inte delta? Registrera dig ändå, vi skickar en inspelad version efter webinaret