Onsdag, 29 April I 10:00 CEST

Webinar I Öka värdet för affären genom effektivare processer i CFO-organisationen

Dagens marknadsklimat ställer högre krav på CFO-organisationen än någonsin förut. Man måste leverera mer värde till resten av organisationen än den traditionella ekonomiavdelningen har klarat av att göra. Men hur ska transformationen till att bli en tydligare business partner till de affärsdrivande delarna av företaget gå till?

Johan Ericsson, Manager på Capacent, går igenom förutsättningar för att kunna driva detta förändringsarbetet tillsammans med Christoffer Lindh, Operational Sales Manager på Adra by Trintech.

I detta webinarium behandlas bland annat följande:

  • Vilka är de potentiella fallgroparna i transformationsprocessen
  • Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna
  • Vilka hjälpmedel finns för att öka transparens och få bättre visibilitet
  • Vilka lärdomar kan fungera som stöttepelare i arbetet att leda CFO-organisationen till en framskjuten plats i företagets värdekedja

Att driva förändringsarbete i dessa tider av arbete hemifrån och permitteringar är utmanande och det blir extra viktigt att man har kontroll på sina processer, sina förpliktelser och medarbetares måluppfyllelse. Adras produktsuite är ett tydligt exempel på verktyg som förenklar processer och skapar även en bättre överblick över den egna verksamheten vilket är av stor vikt för en förändringsdrivande CFO.

Praktisk information
När: Onsdagen den 29e april kl.10:00-10:45
För vem: Alla som jobbar i CFO-organisationen
Intresserad men kan inte delta? Registrera dig ändå, vi skickar en inspelad version efter webinaret