Kunskapsbank

Featured Case Studies

Case Study

AstraZeneca

AstraZeneca använder Trintechs avstämningslösning för kontoavstämning för att hantera sin balansräkning på flera miljarder dollar - AstraZeneca kämpade med brist på standardisering och synlighet i sin avstämningsprocess och ville uppnå globala standarder i kontoavstämningsprocessen för att eliminera ineffektivitet, förbättra compliance, öka synligheten i balansräkningen och sänka kostnaderna. De insåg snabbt att det enda

View Customer
Case Study

Siemens Corporation

Siemens använder Trintechs registrering till rapporteringslösning för att öka kontrollen och öppenheten över hela sina bokslutsprocesser. Siemens process för kontoavstämning var mycket decentraliserad över var och en av företagets affärsenheter. Många platser förlitade sig på Excel och flera delade kataloger för att utföra avstämning av huvudbokföringen. Siemens ville ha en effektiv, automatiserad lösning som kunde integreras med deras komplexa ERP-miljö för att leverera de bästa avstämningstjänsterna till sina olika affärsföretag…

View Customer

Vill du veta mer om Trintech?

Om oss