Bokslut

Hur kan du övervinna dina utmaningar?

Lösningar

Ladda ner produktbladet för APR bokslut

Varje organisation som har investerat i ett ERP eller något annat externt system, vet att uppgifter som är kritiska vid registrering till rapporteringsprocessen tas ut och hanteras manuellt, vilket ökar risken i sin bokslutsprocess. Anställda spenderar en betydande mängd tid för att manuellt uppdatera uppgifter, bara för att uppleva en viss felaktighet i antingen data eller processen, på grund av att felaktiga uppgifter bokförs eller en uppgift i bosklutsprocessen förbises. Cadency Close Action Plan Router tar bort stressen från bokslutsprocessen.