Bokslutsprocess och Task Management

Bokslut

Kapa arbetstoppar och fördela arbetsbelastningen under bokslutsprocessen – samtidigt som du säkerställer integriteten i dina rapporter.

Sena justeringar, förvirrande e-postkedjor med godkännande och brist på standardisering: blir din ekonomiska bokslutsprocess långsammare och alltmer oorganiserad för varje avslutsperiod? Även om du försöker förbättra din bokslutsprocess är det svårt att utveckla tillräckligt med synlighet för att snabbt identifiera flaskhalsar i din process som orsakar process-, uppgifts- och tidshanteringsproblem.

Din finansavdelning måste kunna förbättra denna ineffektivitet eftersom det kommer att bidra positivt till den ekonomiska hälsan i ditt företag. Vår lösning låter dig fastställa orsaken till dina fördröjningar i bokslutscykeln och tillåter dig att optimera resurserna i din organisation.

Cadency-Console

Cadency’s Financial Close-program spänner över och integreras med alla R2R-aktiviteter, inklusive förberedelse av kontoavstämning och certifiering, förberedelse av bokföring av affärshändelser, godkännande och inlägg, allt med en integrerad regelefterlevnad. Eftersom Cadency är branschens enda lösning som hanterar hela processen – från registrering till rapportering – från början till slut. Dukan  äntligen hantera och få revisionsinsyn i alla dina processer för periodavslut, allt i realtid.

För att hjälpa till att påskynda din bokslutsprocess markerar lösningens instrumentpanel tydligt uppgiftsberoendet i flödesschemat, vilket flaggar för potentiella flaskhalsar som i sin tur tillåter ledningen att hantera problem innan en tidsfrist har gått ut. Uppgifter som är färdiga både inom och utanför Cadency kommuniceras snabbt mellan system som använder robot- och automationsfunktioner, vilket gör det möjligt för medarbetare att spendera mindre tid på manuella uppdateringar och mer på strategisk analys.

Tala med en expert

Identifiera flaskhalsar

Med en automatiserad bokslutsprocess som innehåller integrerad hantering av problem har du stor synlighet på varje uppgift och dess övergripande framsteg. Om någon uppgift dröjer med att färdigställas, kan du tydligt identifiera problemet och arbeta för att se till att saker blir gjorda med all information som du behöver direkt tillgänglig i bokslutsprocessen.

Säkerställ korrekta bokslut och säker rapportering

Cadency Close tillhandahåller en standardiserad, repeterbar och hållbar automatiserad bokslutsprocess som fungerar med din befintliga ERP-data för att hantera och registrera alla uppgifter som är förknippade bokslutsprocessen för att säkerställa exakt slutrapportering.

 

Minska tiden för bokslut och revision

Med en tydligt definierad process och överblick i realtid i varje uppdrags utveckling, kommer du att avsevärt minska tiden för bokslutsprocessen, samtidigt som du skapar en detaljerad logg över händelser för interna och externa granskningar.