Problemhantering vid periodsavslut

Bokslut

Problem kan uppstå när som helst under ditt periodsavslut – nu kan du hantera och dokumentera vart och ett för att säkerställa regelefterlevnad.

Det genomsnittliga företaget utför över 470 bokföringar av affärshändelser, så det är ingen överraskning att problem kan dyka upp under bokslutsprocessen. När problem  uppstår måste du ha en tydlig plan för hur man hanterar vart och ett effektivt för att undvika att skapa ekonomiska risker eller problem med regelefterlevnad för ditt företag. Att låta ditt team fatta beslut om hur lösa detta just då, när de sannolikt är som mest pressade tidsmässigt och eventuellt överväldigade av det arbete som ännu inte är gjort, är inte en bra plan.

Istället måste du finna en process för problemhantering vid periodavslut. Integrerad problemhantering kommer att tillföra dokumentation, arbetsflödesstöd och spårning av problem på ett konsekvent och riktigt sätt. Du säkerställer att dina finansiella rapporter är korrekta och fullständiga.

Cadency-Console

Cadency’s bokslutsprogram spänner över- och integreras med alla bokslutsaktiviteter – Avstämning av certifikatkonto, regelefterlevnad och bokföring av affärshändelse – förhindrar ”Blankstegshaveri” i registreringen till rapporteringssystem eller liknande. Eftersom Cadency är branschens enda lösning som hanterar hela processen, från början till slut, kan du äntligen hantera och få revisionsinsyn i alla dina processer för periodavslut, allt i realtid.

Lösningen ger en via en sk dashboard full insyn och överblick i bokslutet och det kommer att hjälpa din arbetsgrupp på ekonomiavdelningen att identifiera flaskhalsar och kommunicera potentiella problem tidigt och ofta, vilket minskar möjligheten till missade deadlines och säkerställer att dina finansiella rapporter är korrekta och fullständiga.

Prata med en expert

Minska tiden för bokslut och revision

Med en tydligt definierad process, bland annat hur man hanterar problem under periodens slut och en full synlighet över hur varje uppgift framskrider, kommer du att avsevärt minska tiden för avslut samtidigt som du under tiden skapar en detaljerad logg av händelser för interna och externa granskningar.

Korrekt rapportering

Direktanslutning till dina befintliga ERP-data i kombination med en etablerad process för hantering och registrering av alla uppgifter som är förknippade med bokslutsprocessen, hjälper till att säkerställa en korrekt slutrapportering.

Regelefterlevnad och intern kontroll

Hantera övergripande initiativ för regelefterlevnad, inklusive SOX, HIPPAA, FERC/NERC, Corporate Responsibility, schemaläggning, testning och utvärdering av hela din risk och kontroller strukturen – från dokumentation till certifiering.