Bokslut

Undvik vanliga, och även ovanliga misstag i revisionsberedningen – samtidigt som kostnaderna minskas

Processen med att slutföra en revision börjar med en korrekt förberedelse, fortsätter med detaljerad dokumentation under hela registrering till rapporteringsprocessen, och slutar med korrekt, kompatibel rapportering och finansiell information. Även om det är potentiellt tidskrävande och smärtsamt, är en revision en oundviklig del för att bevisa företagets regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Idag minskar många organisationer framgångsrikt revisionskostnader och tidsmässiga olägenheter genom att fokusera mer på redovisningen och förbättra de interna kontrollerna. Våra lösningar låter dig identifiera olika sätt att minska de ekonomiska konsekvenserna av revision av din organisation.

Cadency-Console

 

Cadencys samarbetsmiljöer underlättar meningsfull växelverkan mellan medarbetare på olika arbetsplatser och externa revisorer med realtidsspårnings- och funktioner som gör det snabbare att utarbeta de dokument som krävs för att stödja bokslutsprocessen eller vid granskning av externa revisorer. Processen resulterar i e komplett, elektronisk ”pärm”. Du får en en unik allt-i-ett-lösning för att organisera och dela underlag och rapporter.

 

Prata med en expert

Regelefterlevnad och Intern kontroll

Hantera övergripande initiativ för regelefterlevnad/regelverk, inklusive SOX, HIPPAA, FERC/NERC, Corporate Responibility, schemaläggning, testning och utvärdering av hela arbetsflödet och dokumentationsprocessen.

Korrekt rapportering

Direktanslutning till dina befintliga ERP-data i kombination med en definerad process för hantering och registrering av alla uppgifter som är förknippade med bokslutsprocessen, hjälper till att säkerställa en korrekt slutrapportering.

Officiella rapporteringskrav

Automatiserat och noggrant kontrollerat dataflöde genom hela den interna och externa rapporteringsprocessen ger mycket hög säkerhet, säkerställer regelefterlevnad och intern kontroll samt minska risk.

Läs mer om hur du automatiserar bokslutet

Till biblioteket