Avstämning vid periodslut

Kontoavstämning

Du behöver ha insikt i hur avstämningsprocessen påverkar din resultaträkning

Inbäddat i de tusentals uppgifter och aktiviteter som innefattar registrering till rapporteringsprocessen (R2R), finns balansräkningen. Det är en tråkig, men nödvändig, mycket arbetsintensiv och riskfylld del av din ekonomiska bokslutscykel. Ändamålsenligheten och noggrannheten av avstämningar kan ha en djupgående inverkan på kvaliteten och hastigheten på hela R2R-processen, liksom dina slutliga finansiella rapporter.

Period-End and Operational Reconciliation

Trintechs lösningar eliminerar ditt beroende av felaktiga kalkylblad och riskfyllda manuella processer. Inom certifieringen garanterar vi inte bara att dina avstämningar uppfyller organisationens kvalitetsstandard, utan varje avstämning skickas också via ett av användaren konfigurerat arbetsflöde, som börjar med en förberedare som sedan kan flytta den elektroniskt till en tilldelad granskare och/eller attestant, vilket effektiviserar hela processen.

Förutom våra strömlinjeformade arbetsflöden kan systemet också utvärdera vissa typer av avstämningar för automatisk certifiering för att automatiskt uppfylla förberedelseskraven för många avstämningar.

Om du ingår i en global organisation som hanterar många olika valutor, vet du dessutom att den extra komplexiteten är ytterligare ett utmärkt tillfälle för att fel ska uppstå under rapporteringsprocessen. Våra avstämningsmallar erbjuder omfattande rapporteringsmöjligheter för flera valutor.

Undvik förseningar

Att omvandla en kontoavstämningen från en fristående aktivitet på ett kalkylblad, kan vara en krävande uppgift, men Trintechs kunder och användare användare kan snabbt konsolidera alla avstämningar i en mångdimensionell databas. Vår plattform gör det därför möjligt för användarna att gräva sig ner i minsta detalj för att snabbt granska bekräftad aktivitet.

Minska risken

Att minska risken i dagens affärsmiljöer kan göras på många olika sätt. Låt tekniken automatiskt varna dig för olika riskfaktorer genom Robotic Process Automation (RPA), så att du kan ägna mer tid åt att minska risken och kontinuerligt förbättra dina policies och rutiner som förhindrar att problem så uppstår återkommer.

Förbättra produktiviteten

Effektivisera hela avstämningsprocessen för att göra den både effektiv och ändamålsenlig så att ditt team kan fokusera på viktigare och mer produktiva uppgiteri samband med bokslutsprocessen.

Upptäck Cadency - En automatiserad, integrerad lösning som hanterar hela din bokslutsprocess - från transaktion till rapportering.

Ladda ned produktblad