Operationell avstämning

Kontoavstämning

Förvandla denna process från en tråkig, tidskrävande “prickning” till en mer värdefull granskningsprocess. Identifiera och åtgärda felkällor direkt.

Operativa avstämningar, så som bankavstämning eller liknande, innebär vanligtvis att matcha och rensa stora volymer transaktionsdata vilket tynger ned hela bokslutsprocessen. Medarbetare på ekonomiavdelningen spenderar ofta majoriteten av sin tid på att matcha bokföringsposter och transaktioner som stämmer. Det blir sällan tid för att undersöka de kostsamma undantagen och skapa mervärden.

Detta resursslöseri kan exponera organisationen för förluster och andra risker. Låt istället personalen fokusera på de undantag som upptäcks, ta reda på vafrör de överhuvud taget uppstår och se till att de inte uppstår igen. Det är dags att automatisera denna del av din bokslutsprocess.

Automated Reconciliation

Period-End and Operational Reconciliation

 

Med Trintechs matchningslösningar kan ditt företag effektivisera avstämningar av transaktionskonton och eliminera ineffektiva, felbenägna manuella processer samt hitta undantag snabbare. Våra lösningar matchar miljontals transaktioner varje dag för tusentals företag och optimerar den tidskrävande e kontoavstämningen – en viktig process som ligger till grund för noggrannheten i alla finansiella rapporter.

Du kan oavsett transaktionskälla styra och på detaljnivå spåra processen samt alla händelser där.

 

Prata med en expert

Hantera och processa stora volymer

Undvik den fördröjning som stora volymer orsakar, låt automatisering matcha all de vanliga, dagliga transaktionerna som kommer från dina kreditkort, bankkonton, interna mellanhavanden mm. Du kan skapa matchningsregler för att förenkla och automatisera de allra mest komplexa transaktioner.

Identifiera dyra undantag

Help your enterprise focus much less of its valuable time on matching items that correspond correctly and quickly identifying potentially costly exceptions that actually need attention.

Se till att ekonomiavdelningen och företaget inte behöver avsätta stor del av av sin värdefulla tid på att matcha bokföringsposter som är korrekta och istället snabbt identifiera potentiellt kostsamma undantag som faktiskt behöver uppmärksamhet.

Säkerställ att du stänger böckerna i tid

Automatisering av transaktionsmatchning och undantagshantering garanterar en kortare bokslutscykel. Detta leder i sin tur till minskade kostnader genom produktivitetsvinster och färre oförklarliga avskrivningar.