Regelefterlevnad

Efterlever företaget alla finansiella lagar och förordningar?

Lösningar

Hantera finansiell regelefterlevnad genom bättre hantering av transparens och kontroll

Trintechs Cadency Compliance är ett enda system för att organisera och dokumentera flera regelefterlvnad. I en miljö där ekonomisk styrning, företagens sociala ansvar (CSR) och regelverk blir allt mer omfattande, hanterar Cadency’s Compliance alla SOX och GRC regelefterlvnad i hela företaget, bland annat HIPAA, FERC / NERC och PCI-DSS.

Ladda ner produktbladet för att läsara mer!

Läs mer om hur du automatiserar din bokslutsprocess

Bibliotek