IT & Säkerhet, Cloud

Regelefterlevnad

Säkerhet är en grundläggande beståndsdel i affärsverksamheten, särskilt när det gäller att hantera risker i information.

 

Dagens moderna värld är mer tekniskt beroende än någonsin, och det kan skapa ytterligare risk för din organisation om korrekta åtgärder inte vidtas för att skydda din information; din första försvarslinje måste vara din teknikleverantör. Genom vår krypterade HTTPS och SFTP anslutning med SSL i molnet kan du bibehålla mycket säker åtkomst utan att begränsa tillträdet och produktiviteten för organisationen under bokslutsprocessen.

Du kan känna dig helt trygg

Trintech håller sig uppdaterad med de senaste säkerhetsvarningarna och övervakningssystemen, och övervakar alla nya svagheter, säkerhetsproblem och virusaktiviteter. När ett problem identifieras meddelas Trintech Security Officer och bestämmer om några Trintech-system är i fara. Om ett potentiellt hot identifieras vidtas åtgärder omedelbart för att säkerställa att alla system är skyddade.

Återskapande av data / Disaster Recovery

Genom våra Cloud-leverantörer ser vi till att din verksamhet är förberedd för eventuella kriser. Våra leverantörer har genomfört många säkerhetsprocedurer och revisionsprocesser för att säkerställa att dina uppgifter alltid är säkra. Våra webbhotell är SSAE 16 Type 2-kompatibla miljöer, och dina data säkerhetskopieras dagligen med upp till fyra veckors lagring av information

Experter på molntjänster

Trintech har djup kompetens inom implementeringen av molnlösningar. Det innebär att varje klient får en helhetslösning, som är igång och levererar mätbara resultat på kort tid. Snabbt genomförande och beprövade resultat, inklusive maximal säkerhet, är kännetecknen för Trintechs molnlösningar.

Läs mer om hur du automatiserar din bokslutsprocess

Bibliotek