Revisionsförberedelse

Regelefterlevnad

Undvik vanliga, och även ovanliga misstag i revisionsberedningen – samtidigt som kostnaderna minskas.

Processen med att slutföra en revision börjar med en korrekt förberedelse, fortsätter med detaljerad dokumentation under hela registrering till rapporteringsprocessen, och slutar med korrekt, kompatibel rapportering och finansiell rapportering. Även om det är kan vara tidskrävande och jobbigt, är en revision en oundviklig del för att bevisa företagets regelefterlevnad och finansiella stabilitet.

Idag minskar har många organisationer lyckats få ned kostnaderna för revision genom att fokusera mer på redovisningen och förbättra de interna kontrollerna. Våra lösningar låter dig identifiera sätt att minska de ekonomiska konsekvenserna av revisionsarbetet inom din organisation.

Regelefterlevnad av lagar och förordningar

Våra lösningar kan hantera alla typer av regelverk över gela din organisation, så som SOX, HIPPAA, FERC/NERC. Sytemen kan dynammiskt  följa och övervaka efterlvnaden med dynamisk avläsning, schemaläggning, testning och utvärdering av hela din struktur.

Korrekt årsredovisning

Direkt koppling befintliga data i ditt ERP-system i kombination med en etablerad process för hantering och registrering av alla uppgifter som är förknippade med bokslutsprocessen, hjälper till att säkerställa en korrekt finansiell rapportering.

Löpande rapportering

Streamlined data flow and output throughout the financial and regulatory reporting process provides secure internal and external report creation capabilities that increase compliance and reduce risk.

Effektiviserat dataflöde och verifierade dataflöden säkerställer att intern och extern rapportering kan göras på ett säkert och korrekt sätt. Det säkerställer även regelefterlevnad och minskar risken.

Relaterad Case Study

Case Study

Western & Southern Financial

Western & Southern använder Trintechs avstämnings- och R2Rlösningar för att övervaka och rapportera om interna och externa finansiella kontroller. Western & Southern Financial bestämde sig för att automatisera hela sin registrering till rapporteringsprocess med Trintechs lösningar. Resultaten? "Trintechs lösning är flexibel nog att integrera med alla våra system", säger Jason Nickles, chef för Corporate Accounting, Western & Southern. "Det låser dig inte in. Arbetsflödet har verkligen tagit vår ...

View Customer