Lösningar för bokslutsprocessen

Med moderna, molnbaserade och användarvänliga lösningar kan du arbeta smartare och snabbare samt med bättre kontroll och högre noggrannhet.

Produkter

Upptäck våra unika lösningar

Transparens, regelefterlevnad och kontroll genom hela bokslutsprocessen

Med Cadency får ekonomichefer tillgång till världens enda lösning för finansiell styrning som omfattar alla aktiviteter för bokslutsprocessen – från transaktion till  rapport (R2R) i en enda, sammankopplad process. Cadency är en serie finansiella lösningar som omvandlar arbetet på ekonomiavdelningen och som växer och expanderar med dina behov. Dessutom effektiviseras och kortas hela processen med ett antal dagar. En lösning för stora organisationer.

Läs mer

Transaktionsmatchning av mycket stora volymer

ReconNET automatiserar dagliga, månatliga och periodiska avstämningar och kontosaldon för att hjälpa dig att fatta mer informerade beslut. Nu kan du automatisera även mycket stora volymer samtidigt som du skärper dina kontroller, minskar risken och ökar effektiviteten.

Läs mer

 

Adras produktsvit för automatisering och kontroll

Adras molnbaserade lösningar; Task Manager, Accounts och Balancer, hjälper dig att arbeta smartare och snabbare samt med bättre kontroll och högre noggrannhet. Dessa lösningar är utformade för ekonomiavdelningar som vill stärka organisationens bokslutsprocess och regelefterlevnad samt spara tid. Lätta att använda och snabba att implementera.

Läs mer

Modernisera dina ekonomiprocesser och spara pengar

Med fördelar som kostnadsbesparing, tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet använder allt fler företag molntjänster. De finansiella processerna är inget undantag.

Läs mer

Läs mer om att automatisera bokslutsprocessen

Bibliotek