Adra Accounts by Trintech

Effektiv och säker matchning av transaktioner.

Produkter

Automatisera transaktionsmatchningen – spara tid, minska risk, kostnader och arbeta mer effektivt.

Adra Accounts är ett pålitligt verktyg för transaktionsintensiva konton som standardiserar och effektiviserar transaktionsmatchningen avsevärt. Med Adra Accounts är det möjligt att matcha/stämma av nästan vilken typ av transaktioner som helst, inklusive bank-, kontant-, betalkort och kreditkort, lön och mycket mer.

Genom att eliminera användningen av svårhanterliga kalkylblad och låta lösningen leda dig genom avstämningsprocessen, sparar du inte bara tid utan sänker kostnaderna och arbeta mer effektivt.

Fördelar i Accounts

Accounts medför många fördelar, så som:

  • Automatisk avstämning – automatisera, standardisera och visualisera transaktioner
  • Tidsbesparande – spara tid med en enhetlig, användarvänlig och effektiv arbetsprocess
  • Effektivitet – snabbhet och prestanda, behandla stora mängder data på några få sekunder
  • Precision – oöverträffad precision och avancerad logik för korrekt matchade resultat
  • Hantering av undantag – fokus på undantag som har betydelse och minska riskerna
  • Molnbaserad – finns som SaaS-lösning; kräver ingen installation
  • Framåttänkande – en flexibel och skalbar lösning som växer med företaget
  • Kan integreras med Adra Balancer, sömlös klarmarkering och verifiering av balansräkning

Vill du se mer av Adra Accounts, och se på djupet hur våra produkter kan stötta din verksamhet? Klicka här!

Kontroll, precision och effektivitet

Transaktionsmatchningen är automatiserad och organiserad för att ge dig bättre effektivitet, kontroll, spårbarhet och transparens. Matchningsprocessen utförs på ett användarvänligt, enhetligt och logiskt sätt. Med Accounts sparas massor av tid och hela teamet på ekonomiavdelningen kan arbeta med mer produktiva och värdeskapande uppgifter.

Byggt för användaren

Som användare av Accounts får du mer än 25 års inbyggd erfarenhet. Lösningen utvecklas ständigt tillsammans med ledande företag och experter. Med Accounts får du fullständig kontroll över processen vid varje transaktionsavstämning och du kan lita på att avstämningen är korrekt. All data sparas och är lät att komma åt vid revision.

Automatiska matchningsregler

Accounts avancerade matchningsregler hur och inom vilka intervall varje transaktion kan stämmas av. Ett antal flexibla regler används för att säkert och korrekt stämma av alla transaktioner. Matchningsmotorn han snabbt hantera stora transaktionsvolymer. Transaktioner som inte stämts av/matchats automatiskt flyttas över till nästa steg – undantagshanteringen.

Intelligent undantagshantering

Systemet ger dig möjlighet att fokusera på de undantag som verkligen har betydelse. Tack vare de flexibla sök-, sorterings- och filtreringsfunktionerna kan du snabbt och enkelt hitta och hantera resterande poster. All relevant information för transaktionen visas, inklusive dimensioner, belopp, valuta och referenser. Med Accounts intelligenta matchningsmotor och avancerade regler maximeras alltid resultatet.

 

 

Import av filer

Accounts kan importera alla vanliga förekommande filer och filformat från banker och ERP-system. Filer och kontouppgifter kan importeras ad-hoc eller med en automatisk importfunktion. Nya importmallar kan enkelt skapas med hjälp av den inbyggda importguiden.

 

Rapportering

I Accounts finns ett antal standardrapporter, bl.a. Excel- och PDF-exporter med saldon, öppna och avstämda poster samt avvikelser. Det finns även en rapporteringsmodul (tillval) som gör det möjligt att skapa avancerade, anpassade rapporter för att möta alla sorters behov. Systemet använder Crystal Reports och därmed kan du skapa rapporter på all tillgänglig data.

“Vi skulle aldrig klara våra deadlines för avstämningar varje månad utan Adra Accounts. Ett manuellt system skulle betyda att jag inte skulle klara mitt jobb eller att vi skulle behöva vara fler. Det är svårt att förstå att det någonsin gjorts på ett annat sätt. Att stämma av bara de ca 90 svenska butikerna skulle ta flera dagar per månad, nu går det på en timma!”
Anna Eriksson, redovisningschef, Clas Ohlson