Adra Balancer by Trintech

Programvara för periodavstämning. Snabbare och säkrare bokslutsprocess med full kontroll och realtid överblick.

Produkter

Gör dig av med omöjliga kalkylark och automatisera din kontoavstämning. Effektivisera processen och få korrekta, pålitliga data i realtid.

Adra Balancer ger en tydlig process, översikt och väldefinierad kontroll över avstämningen av dina balanskonton. Nu kan du sluta använda riskabla kalkylblad och öka effektivitet, transparens och regelefterlevnad genom hela bokslutsprocessen.

Lösningen säkerställer att du snabbt och säkert kan leverera exakta ekonomiska data när helst det behövs. Du får mer tid till rapportering och analys samt bättre och snabbare beslutsunderlag.

Fördelar med Balancer

Balancer medför många fördelar för all personal som är involverad i bokslutsprocessen, bland annat:

  • Full kontroll – åtkomst till alla aktiviteter och all information med total transparens
  • Översikt i realtid – se uppgifter och processer omedelbart
  • Komplett regelefterlevnad – tillgång till intern och extern verifieringskedja och digital spårning
  • Ökad produktivitet genom prioritering och automatisering av uppgifter samt uppladdning till molntjänst
  • Snabbare bokslut – minska tidsåtgången med flera dagar genom att digitalisera och effektivisera månadsrapporteringen
  • Intern kontroll – minska riskerna genom korrekta, dokumenterade processer
  • Lägre risk – Lämna de oöverskådliga kalkylbladen och säkerställ kontroll och transparens

Vill du se hur Adra Balancer kan hjälpa dig effektivisera bokslutsprocessen? Klicka här!

Överblick i realtid

Med Balancer har du hela tiden direkt insyn i avstämningsprocessens status och kan följa genomförandet för att klara deadline. Du kan på individnivå se hur alla i teamet ligger till vem som gör vad (handläggare, godkännare och granskare), om alla regler efterföljs och var flaskhalsarna finns.

Förenklad efterlevnadskontroll

Balancer underlättar kontrollen av lagefterlevnad genom att kvalitetssäkra utgående saldon allteftersom de förs vidare. Programmet möjliggör omedelbar spårning och skapar en verifieringskedja som kan göras digitalt tillgängliga för interna eller externa revisorer.

Specifikation och dokumentation

Viktiga konton och högriskkonton kan enkelt prioriteras. Istället för allmänna policyer finns detaljerade avstämningsförfaranden för varje konto samt Mallar som säkerställer att specifikationer och dokumentation är konsekventa. Godkännaren bekräftar att kontot har stämts av i enlighet med de organisationens avstämningsregler.

Godkännande och arbetsflöde

I Balancer kan ingen godkänna sina egna konton eller arbetsuppgifter. En godkännare signerar alla klarmarkerade konton samtidigt som systemet skapar ett tydligt revisionsspår på allt, från början till slut. All dokumentation laddas upp till ett säkert digitalt arkiv – därmed behövs inga arkivpärmar eller papperskopior.

Automatisk certifiering

I Balancer kan du sätta upp regler som tillåter automatiskt godkännade av konton, till exempel när inte saldot har förändrats. För varje konto kan du sätta upp manuell, automatisk eller en kombination av de båda metoderna. Du slipper massor av manuellt, och ofta mycket tråkigt arbete samtidigt som du ökar säkerheten.

Extern och intern revision

Revisionen underlättas avsevärt med Balancer. Revisorer kan kommentera och ge anvisningar på de konton som behöver kompletteras. Revisorer kan få digital tillgång och kan även ladda ner alla saldouppgifter och tillhörande filer, och på så sätt fullgöra sina skyldigheter.

“Coors ekonomiavdelning upplever en enorm skillnad och stor förbättring. Utöver den stora tidsvinsten, utför idag 1-2 personer det som 12 personer gjorde tidigare. De utför arbetet med betydligt bättre kvalitet och kontroll. Revisorerna numera lyriska över kvalitén i bokslutet”, säger Coor upplever även flera andra positiva effekter som vi inte hade räknat med, såsom att ha all information och alla dokument samlat på ett ställe. med fullständig överblick i realtid. Det är väldigt enkelt att kontrollera olika bolag och konton. Dessutom har förändringen varit positiv för personalen. ”
Viktor Norberg, Group Financial Controller, Coor Services Management Group

Kundcase

 
Case Study

Protector Försäkring

Protector försäkring är ett skandinaviskt försäkringsbolag som är noterat på Oslobörsen. Företaget erbjuder försäkringar till företag och offentliga verksamheter och distribuerar produkterna genom utvalda försäkringsmäklare. Företaget har under 10 års tid vuxit snabbt och verksamheten omfattar idag närmare 300 anställda i Norge, Sverige, Danmark, UK och Finland.

View Customer