Adra by Trintech

Överlägsen kontroll, transparens och effektivitet för hela organisationens bokslutsprocess

Produkter

Upptäck Adras integrerade lösningar

Balancer – programvara för periodavstämning

Balancer effektiviserar avstämningen av alla balanskonton samtidigt som möjligheten till revidering förbättras avsevärt. Du får mer tid för värdeskapande aktiviteter, så som analyser och rapportering med tillförlitliga data. Det är dags att göra sig av med opålitliga kalkylblad, öka kontroll och transparens i bokslutsprocessen – allt i realtid.

Läs mer

Accounts – lösning för matchning av transaktioner

Accounts är en lösning för att automatisera, standardisera och visualisera hanteringen av transaktioner och skapa bokslutsunderlag för balanskonton till månadsbokslutet. Med denna lösning kan du i princip stämma eller matcha av vilken data som helst, exempelvis bank, kreditkort, lön, lager m.m. Du sparar tid, minskar kostnader, får bättre kontroll och arbetar mer effektivt.

Läs mer

 

Task Manager – för återkommande processer på ekonomiavdelningen

Med Adra Task Manager kan du automatisera och effektivisera alla återkommande uppgifter på ekonomiavdelningen. Du säkerställer att även de mest komplicerade processer efterföljs och utförs korrekt, steg för steg. Lösningen kan användas för alla på ekonomiavdelningen återkommande uppgifter, så som periodbokslut, intern kontroll, skatterapportering, revisionsärenden, operativa checklistor med mera.

Läs mer

Case Study

Läs mer  
Case Study

Protector Försäkring

Protector försäkring är ett skandinaviskt försäkringsbolag som är noterat på Oslobörsen. Företaget erbjuder försäkringar till företag och offentliga verksamheter och distribuerar produkterna genom utvalda försäkringsmäklare. Företaget har under 10 års tid vuxit snabbt och verksamheten omfattar idag närmare 300 anställda i Norge, Sverige, Danmark, UK och Finland.

View Customer

Läs mer om hur du kan automatisera bokslutsprocessen

Bibliotek