Adra by Trintech

Automatisering och kontroll av alla återkommande processer

Produkter

Automatisera alla återkommande processer på ekonomiavdelningen. Säkerställ kvalitet och regelefterlevnad.

Kämpar du och din organisation också med att hålla koll på alla återkommande processer på ekonomiavdelningen? Med Adra Task Manager kan du på ett mycket påtagligt sätt förbättra och kontrollera bokslutsprocessen samt alla övriga, interna arbetsflöden.

Task Manager är specialbyggt för att styra alla återkommande processer och uppgifter på ekonomiavdelningen för att hjälpa dig bli så effektiv som möjligt i bokslutsarbetet. Genom att tydligt definiera alla uppgifter och hur de skall utföras kan du vara säker på att även de mest komplexa procedurer blir utförda korrekt och innan deadline. Lösningen kan användas för alla typer av processer och kontroller.

 

Viktiga fördelar med Task Manager

Task Manager medför många fördelar för all personal på ekonomiavdelningen:

  • Korrekta processer – Skapa effektiva och konsekventa processer och säkerställ att de efterlevs och håller hög kvalitet.
  • Effektivitet –  Företagets policies och rutiner tillämpas, ett standardiserat beteende skapas alla gör rätt uppgifter på rätt sätt.
  • Intern kontroll och riskminimering – Kontroll över ekonomisk redovisningen. Synliggör kontrollåtgärder i hela organisationen.
  • Arbetsfördelning – Kontrollerade arbetsflöden för godkännande och standardiserade processer resulterar i tydliga verifieringskedjor.
  • Prioriteringar och samarbeten – Bättre synkronisering inom och mellan olika team, vilket minskar behovet av konferenssamtal och möten.

Vill du se mer av Task Manager, och få en djupare genomgång av våra produkter?  Klicka här!

Mallar och bibliotek

Uppgiftsmallar ger dig möjlighet att bygga ett helt bibliotek av uppgifter. Du kan skapa beroenden, uppgifter i olika nivåer, checklistor och återanvända dem när du behöver dem, gång på gång. Du kan tydligt definiera hur varje procedur och uppgift ska utföras, och på så sätt säkerställa utförandet.

Dag noll-konceptet

Task Manager håller reda på antalet arbetsdagar och helger som finns tillgängliga innan uppgiften ska vara klar. Du definierar du ett plus/minus-värde i förhållande till Dag noll, exempelvis den dag månadsbokslutet ska vara klart, så får varje arbetsuppgift automatiskt ett start- eller slutdatum.

Dashboards och översikt

Den inbyggda Dashboarden ger dig den grafiska översikt som du och ditt team behöver. Du kan bland annat se vad som är klart, hur långt enskilda uppgifter har kommit och var flaskhalsarna finns. Lösningen innehåller även en avancerad och flexibel “grid” där du kan välja vilken information du vill se samt hur den ska presenteras.

Samarbete, meddelanden och påminnelser

Tack vare teamkonceptet är det lätt för olika teammedlemmar att samarbeta. Alla har kontroll på sina egna uppgifter, meddelanden och påminnelser säkeställer att alla inte bara vet vilka uppgifter de själva ska utföra, utan när, på vilket sätt samt vem utför nästa steg i kedjan.

Arbetsflöde och revisionsspår

Arbetsflöde och funktionalitet för godkännande av uppgifter säkerställer styrning och kontroll, både av intern och av extern revisor. Automatiska spårningen av utförda uppgifter gör hela avdelningens arbete lätt att granska och säkerställer att alla regler efterföljs.

Mobila enheter

Håll koll på dina arbetsuppgifter och processer hela tiden. Använd din smartphone eller surfplatta för att gå igenom arbetsuppgifter, bekräfta att de är slutförda, granska och godkänna dem eller helt enkelt hålla koll på hur teamet ligger till i förhållande till deadline.

““Vi hade problem med att hitta ett system som kunde stödja vårt dagliga arbetsflöde och samtidigt mötte alla andra krav på användarvänlighet. Med Task Manager har vi funnit en komplett lösning som helt enkelt inte kan jämföras med andra lösningar. Task Manager är idealiskt för att skapa överblick över ansvar för olika arbetsprocesser och säkerställer att vi följer alla regler."”
Martin Tørnes, CFO, Fujitsu Danmark

Rekommenderad Case Story

Case Study

Protector Försäkring

Protector försäkring är ett skandinaviskt försäkringsbolag som är noterat på Oslobörsen. Företaget erbjuder försäkringar till företag och offentliga verksamheter och distribuerar produkterna genom utvalda försäkringsmäklare. Företaget har under 10 års tid vuxit snabbt och verksamheten omfattar idag närmare 300 anställda i Norge, Sverige, Danmark, UK och Finland.

View Customer