Trintech Cadency

Överblick, kontroll och transparens genom hela bokslutsprocessen - från transaktion till rapport

Produkter

Det enda system i världen som integrerar hela din bokslutsprocess - från transaktion till rapport - i en enda sammanhängande lösning

Med Cadency från Trintech har ekonomichefer och ekonomipersonal världens enda bokslutslösning som väver ihop alla bokslutsaktiviteter – från transaktion till rapport (R2R) – i en enda, smidig process. Resultatet – en effektivare bokslutsprocess som minimerar risker, resurser och kostnader.

Över hela R2R-cykeln, från den tidpunkt då en transaktion inträffar, tills att finansiella rapporter utfärdas, möjliggör Cadency kontinuerliga processförbättringar i kontoavstämning, bokföring av affärhändelser, hantering av bokslut samt avstämning ända fram till finansiell rapportering. Genom att täcka alla R2R-aktiviteter garanterar Cadency en enda version av sanningen och kan hjälpa ditt företag att helt omvandla sina finansiella processer till en nivå som är bäst i klassen.

Fyll i formuläret så skickar vi en matnyttig broschyr om Cadency

enterprise-wide control across entire R2R process

Cadencys bokslutslösning sträcker sig över och integrerar alla tänkbara bokslutsaktiviteter. Lösningen omfattar i huvudsak transaktionsavstämning, regelefterlevnad och hantering av bokföringsordrar. Cadency ser till att de inte finns något avbrott eller lucka i bokslutsarbetet. Cadency är marknadens enda lösning som helt integrerat kan hantera hela processen, från transaktion till rapportering. Äntligen kan du få fullständig överblick och transparens i bokslutsprocessen i realtid.

För att öka effektiviteten i din bokslutsprocess har Cadency en sk dashboard, som tydligt visar alla uppgifter i kedjan, all beroenden och alla inblandade resurser. Med denna överblick kan ledningen i god tid hantera avvikelser och problem innan deadline. Alla uppgifter, inom eller utanför Candency, kommuniceras automatiskt inom systemet vilket medför att all personal är uppdaterad och inte behöver ägna tid åt manuella uppdateringar utan fokusera på mer strategiska uppgifter.

Avstämning

Cadencys transaktionsmatchningssytem gör dig oberoende av riskabla kalkylark och riskabla manuella processer. Med ett inbyggt system för godkännande av utförda arbetsuppgifter säkerställer systemet att kvaliteten på underlag och uppgifter upprätthålls.

Bokföringsorder (Journal Entry)

Cadencys system för bokföringsorders/Journal Entry tillhandahåller styrning och regelverk för att hantera hela processen för bokföringsordrar. Med Cadencys lösning för att hantera bokföringsorders kan företaget avsevärt öka effektiviteten, minska risken och riske för fel.

Bokslut

Ekonomiavdelningen måste få bort så många källor till effektivitet som möjligt och samtidigt bidra till ett bra ekonomiskt resultat. Med Cadancy Bokslut kan du gå till roten med de problem och uppgifter som skapar förseningar eller som tar lång tid att lösa. Du kan hindra dem från att uppkomma igen och personalen på ekonomiavdelningen behöver inte slösa tid på repetitivt arbete med lågt värde.

Intern och extern finansiell rapportering

Trintechs lösning för hantering av rapportering ger dig bättre överblick i både intern och extern rapportering, exempelvis rapportering till ledningsgrupp, styrelse eller börs. Lösningen ser till att all rapportering görs på rätt sätt, i rätt tid och att all som ska vara med är med.

Regelefterlevnad

Cadencys system för regelefterlevnad säkerställer att din organisation följer alla gällande lagar och regler genom hela bokslutsprocessen.