Webinarium

Hur effektiv är din bokslutsprocess i jämförelse med andra nordiska företag?

Trintech genomförde under 2021 en global undersökning för att utvärdera vilka delar av den finansiella bokslutsprocessen som har automatiserats, vilka som håller på att automatiseras och var finans- & ekonomiavdelningar (F&A) vill införa automatisering i framtiden. Totalt deltog 486 finansexperter från 430 organisationer i undersökningen.

I detta webinar så kommer vår expertpanel från Trintech och KPMG specifikt gå igenom de nordiska resultaten i undersökningen och se hur dessa står sig mot varandra.

Vår expertpanel:
– Anton Green Fudali, KPMG
– Jonny Steindal, Adra by Trintech (NO)
– Rebecca Fransson-Scherer, Adra by Trintech (SE)

Värd: Christian Fulsaas, Adra by Trintech (NO)

Ladda Ner