Webinarium

Hur Falu kommun arbetar med Adra

Falu kommun går igenom i detalj hur man använder Adra Balancer för att arbeta smartare.

Falu kommun kommer att visa hur man genomför ett effektivare bokslut genom automatisering via Adra Balancer. Man kommer att visa hur bokslutsprocessen genomförs smartare och med högre kvalitet samtidigt som risker för fel minimeras.

Adra Balancer skär ner på det repetitiva arbetet i ett månadsbokslut genom att automatiskt stämma av de flesta av dina konton, ge dig full kontroll genom att alla konton ligger på ett ställe samt ger dig mer överblick över dina arbetsflöden och de data du behöver för att förbättra dem.

Med Adras olika lösningar kan du ta bort det repetitiva och manuella arbetsuppgifterna och istället fokusera på de avvikelser där din expertis verkligen behövs. Här kan du se hur Adra hjälpte Falu kommun med att digitalisera och automatisera sitt arbete!

Fyll i formuläret och klicka på knappen till höger för att ladda ner!