30. september kl. 10.00 - 10.30

Kom revisor i forkjøpet med bedre internkontroll

Synes du at revisjon til tider kan være tidkrevende for selskapet og medfører en viss usikkerhet? Den klart beste følelsen er når revisor kommer, og du vet du har full kontroll og kan stole på at dere har gode regnskapsrutiner. Vår erfaring viser at det er langt i fra alle som har det slik når revisjonen starter. Det er flere tanker som kanskje strømmer gjennom hodet:

  • Kan vi stole på tallene?
  • Har vi gjort alt riktig, og ikke minst har vi gjort de rette tingene?
  • Er våre rutiner gode nok?
  • Vil dette ta lang tid?

Med et godt rammeverk for internkontroll vil du kunne stole bedre på tallene og vite at alt er gjort på riktig vis. Da vil også revisjonen ta mindre tid og du vil med selvtillit ønske velkommen til revisor for en mindre tidkrevende prosess.

Sammen med KPMG ønsker vi velkommen til gratis webinar der vi snakker om viktigheten med internkontroll for å slippe en lang og dyr revisjon.