Molnbaserade lösningar för effektivisering av bokslutsprocessen

Vad vi gör

Vi automatiserar bokslutsprocessen, tar bort repetitiva och tidskrävande uppgifter, skapar överblick och ökar effektiviteten. Med våra moderna, molnbaserade och användarvänliga lösningar kommer du att arbeta smartare och snabbare samt med bättre kontroll och högre noggrannhet.

Över 3100 kunder över hela världen förlitar sig på våra lösningar varje dag.

Trintech i media. Intervju på Worldwide Business

Trintechs VD och CFO, Teresa Mackintosh och Darren Heffernan medverkade på TV-programmet Worldwide Business med kathy ireland® , där de diskuterar utmaningarna på ekonomiavdelningen och hur Trintechs innovativa programvarulösningar löser dessa utmaningar.

Diskussionen handlar om transaktionsmatchning av stora volymer, effektivisering av dagliga operativa avstämningar, automatisering och hantering av kontoavstämningar, journalposter, uppgiftslistor vid bokslut, rapportering, styrning, risk och regelefterlevnad. Trintechs portfölj av finansiella lösningar bidrar till att öka effektiviteten, minska kostnaderna samt förbättra styrningen och transparens, i såväl globala som lokala organisationer.

I mer än 100 länder

Över 3.100 kunder

Över 275.000 användare

Om Trintech

Vad är viktigt för dig? Vilka kvaliteter vill du att den leverantör som ska hjälpa dig effektivisera bokslutsprocessen skall ha? Vilka egenskaper tänker du på då? Säkerhet? Innovation? Lång erfarenhet? Hög kompetens?

På Trintech är vi stolta över vår förmåga att uppfylla dessa behov bättre än någon annan på marknaden och leverera innovativ teknologi och tjänster i världsklass, i varje steg på vägen. Vi förstår deadlines, dynamiken och utmaningarna med att hantera bokslutsprocessen – från transaktion till rapport.

Alla våra lösningar erbjuder din organisation ökad effektivitet, synlighet och kontroll för att minimera resurser, kostnader och risker genom hela processen – från registrering till rapportering.

Läs mer om oss

Några av våra kunder

Kunder och referenser

Läs mer om hur du automatiserar din bokslutsprocess

Kunskapsbank