Resurser

Hitta material

9 Resurser

Protector Insurance

Case Study
Protector Insurance was growing fast, but its finance department was stuck in the past, manually reconciling accounts and storing them in three-ring binders.The Adra Suite moved the company from manual to modern, providing more control over the financial close process.

Jewson

Case Study
Greater visibility and control over the process, with 1.6 million transactions matched automatically With over 600 branches across the country, Jewson is the UK’s leading supplier of sustainable timber and building materials. The first Jewson branch opened in 1836 – for 180 years we have been supplying building materials and…

En guide till förbättrad avstämningshantering

eBöcker
3 steg till en digitalisera ekonomifunktion Ta nästa steg för att bli en digitaliserad ekonomifunktion kommer resultera i att din organisation bli mer kompatibel, strategiskt motståndskraftig och bäst av allt, hålla dina revisorer nöjda. I den här guiden upptäcker vi de kritiska byggstenarna för att skapa en framgångsrik digital omvandling…

En guide till kontroll och efterlevnad

eBöcker
Ta ansvar för ditt boksluts kontroll och efterlevnad Interna kontroller är verktyg som hjälper ekonomichefer (och hela organisationen) att vara effektiva samtidigt som man undviker allvarliga fel, till exempel brott mot lagar eller bedrägerier. I den här e-boken beskriver vi de viktigaste stegen du måste vidta för att genomföra nödvändiga…

5 anledningar till kalkylblad är ett problem

eBöcker
Kalkylark har varit ryggraden i arbetet på ekonomi- och redovisningsfunktionen i årtionden även om tekniken har förändrats dramatiskt. Dessutom har det skett en dramatisk förändring av interna och externa rapporteringskrav samt ökad komplexitet i organisationsstruktur och globalisering. Dessa förändringar har lett till ett ökat beroende av kalkylark, vilket är mycket…

Adra Task Manager Broschyr

Broschyr
Processen för att stänga böckerna och rapportera resultaten är en komplex prestation av projektledningen. Det kräver en hel del planering och samordning för att genomföra alla uppgifter på kort tid och samtidigt säkerställa att de finansiella kontrollerna följs. Fortfarande vill företaget att du stänger snabbare och ger dig inte mer…

Adra Suite Broschyr

Broschyr
Trycket för att stänga dina böcker snabbare växer, men du förlitar dig fortfarande på gamla verktyg, nämligen kalkylblad och pärmar, för att hantera bokslutet. Du har inte synlighet i processen. Du kan stöta på hinder som du inte kan förutsäga. Alla arbetar hårdare för att möta snäva deadlines, vilket kan…

Adra Balancer Broschyr

Broschyr
De mest tidskrävande uppgifterna i bokslutet är att underbygga saldona och lägga till underlag. En stor anledning är att Excel fortfarande är det dominerande verktyget som används av finansavdelningarna för balansräkningar. Ofta är Excel-filer styrda av original som skapats för år sedan, som nu brutna länkar och makrona som ingen…

Adra Matcher Broschyr

Broschyr
Om du fortfarande använder kalkylblad och penna och papper för att matcha transaktioner så är du inte ensam. Nästan en fjärdedel av företagen med mer än 100 miljoner kronor i intäkter granskar och behandlar transaktioner på samma sätt. Att veta att andra delar din smärta kan göra det lättare att…