Blogg

Vikten av att spåra nyckeltal

Del 1 av 2 av KPI-serien för redovisning

Möjligheten att visualisera realtidsdata och få en högkvalitativ insyn i bokslutet är avgörande för alla ekonomiavdelningar.

Under det senaste året separerades ledande från släpande organisationer genom möjligheten att kunna fånga upp nyckeltal genom finansiell dataanalys när de navigerade i ett nytt och dynamiskt affärslandskap.

Att förlita sig på manuella redovisnings- och finansiella processer kommer alltid vara status quo för många finans- och redovisningsteam (F&A). Många förbiser dock ofta det faktum att kalkylblad och äldre verktyg saknar förmåga att spåra KPI:er. I en tid där automationsteknik är en prioritet skulle det vara försumligt att bortse från de möjligheter som analys- och finansiell automationsteknik kan ge F&A-team.

Adra® by Trintech var nyligen värd för ett webbinarium om vikten av nyckeltal för bokslut och hur medelstora organisationer kan utnyttja automatiseringsteknik för att förbättra sina redovisnings- och finansiella processer för långsiktig framgång.

En strategi för nyckeltal

Att hantera bokslut- och redovisningsmått är avgörande för att bedöma organisationens ekonomiska hälsa över tid. I stället för att fokusera på specifika siffror måste ekonomiavdelningen fördjupa sig i hur dessa siffror kan ge viktiga insikter för ekonomin i sin helhet. Finansteam kan fortsätta stödja organisatoriska initiativ genom att anpassa kortsiktiga, medelstora och långsiktiga affärsmål till den övergripande affärsstrategin.

“Verkligheten är att företag i de flesta fall först och främst fokuserar på operativa mätvärden och börjar inte i toppen av affärsstrategin. De identifierar inte de viktigaste målen för organisationen att uppnå. Dessa är de kortsiktiga, medellånga och långsiktiga målen, vilka operativa mätvärden behöver vi på plats för att stödja våra framsteg mot dessa mål?” – Jesse LaJoye, Senior Director of Partner Engagement, Trintech

Utvärdera din affärsstrategi och dina mål

I stället för att själva gräva i bokslut och rapporter kommer finans- och redovisningsteam att kunna titta på summan av alla delar av den finansiella redovisningen. Det kommer att hjälpa F&A-team att gå från att bara se mätvärdena som rådata till att kunna läsa dessa data för att få den ekonomiska insyn som behövs för att kunna driva organisationen framåt.

Börja med att ställa dessa fyra nyckelfrågor:

  1. Vilka är de ultimata målen för verksamheten?
  2. Hur ska företaget leverera strategin?
  3. Hur mäter vi framstegen för att säkerställa att vi uppfyller affärsmålen?
  4. Vilka operativa åtgärder är det som ger KPI:erna?

Financial and accounting key performance indicators triangle chart | On the right there is a triangle chart with four divisions. At the bottom is the operational metrics, then program objects, business objectives, and business strategy at the top. To the left, there are questions for each division in the triangle chart. To the left of business strategy, the question is: what are the ultimate goals of the business? Underneath that is: How is the company going to deliver the strategy? Underneath that question is: How do we measure the programs to ensure we meet the business objectives? At the bottom is: What are the detailed, operational measures that deliver the KPIs?

Att gräva i dessa frågor är avgörande för att utvärdera dina viktigaste nyckeltal och effektivt kunna mäta dem. Det är också viktigt att utvärdera en mängd olika mätvärden som ligger utanför kärnverksamheten. Vårt webbinarium avslöjade att:

  • 8 % av de svarande har 0 till 25 % av de driftspecifika KPI:erna
  • 38 % av de svarande har 25–50 % av de driftspecifika KPI:erna
  • 32 % av de svarande har 50–75 % av de driftspecifika KPI:erna
  • 22 % av de svarande har 75–100 % av de driftspecifika KPI:erna

Detta visar på att många organisationer ofta enbart fokuserar på de operativa måtten för att sedan långsamt dra fram sina KPI:er som stöd för den övergripande affärsstrategin. I stället för att tillämpa KPI:er på en viss region bör ledande organisationer titta på helhetsbilden.

“Vi ser att topporganisationer gör den här vändningen. Allt drivs av deras strategi och mål och sedan baseras alla rapporter på det.” – Jesse LaJoye, Senior Director of Partner Engagement, Trintech

Att få en helhetssyn på hur både affärsstrategin och redovisningsmått överlappar säkerställer inte bara att KPI:erna stöder hela organisationen utan anger också vilka KPI:er som är inriktade på strategin på kort, medellång och lång sikt.

Författare: Emma Wretman