Blogg

Adra & Planful: Tillsammans för ett smartare bokslut

Uppnå ett smartare bokslut med ett unikt teknologiskt partnerskap.

Dagens finans- och redovisningsteam kan genom att fokusera på olika strategiska aktiviteter få stora möjligheter till att påverka sina verksamheter. Att investera i kraftfulla system för att kunna göra finansiella prognoser – snarare än att lägga tid på de repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter som vanligtvis förknippas med bokslutsprocessen – kan medföra ett markant mervärde för ett företag. Dessutom bekräftar detta återigen att finans- och redovisningsteam är ryggraden i en stark organisation.

Den finansiella dataintegrationen är fortfarande chockerande manuell.

Enligt vår forskning, från vår Global Benchmark rapport 2021, saknar 88 procent av ekonomiteamen automatiserade processer vilket förhindrar ett effektivt bokslut. Även bland de team som i någon grad använde programvara för automatisering rapporterar 45 procent att användningen fortfarande är mycket grundläggande och endast möjliggör enkla aktiviteter som export av kalkylblad från deras ERP.

Att använda ett manuellt och decentraliserat verktyg som kalkylblad kan skapa fler problem än det löser. Att hämta data från ditt ERP-system och mata in dem i kalkylblad lämnar utrymme för manuella misstag och på grund av alla olika versioner av samma dokument blir gransknings- och godkännandeprocessen rörig.

Without financial automation software finance teams are often racing against the clock to handle their month end close on time.

Om ditt team för närvarande hanterar bokslutsprocessen utan en modern lösning som möjliggör automatisering kan du riskera att stöta på allvarliga problem som:

  • Hög datasäkerhetsrisk genom begränsad insyn och brist på processtandardisering
  • Bristande versionskontroll och potentiell dataduplicering
  • Lågt deltagande och brist på samarbete
  • Reaktiv rapportering och svaga grunder för finansiella prognoser

En manuell bokslutsprocess är inte hållbar och CFO:er är medvetna om detta. Faktum är att i rapporten identifierades förbättring av teknik och innovation som en topp fem-prioritering för finanschefer 2021.

Uppnå finansiell dataintegration genom ett unikt teknologiskt partnerskap.

Trintechs senaste webinarium tillsammans med Planful visade den kraftfulla integrationen som finns tillgänglig genom att kombinera Adras automatisering med de strategiska verktygen som finns tillgängliga via Planfuls plattform.

Under webbinariet diskuterade Planfuls Director, Solutions Consulting och Trintechs Vice President of Finance flera ämnen, bland annat:

  • Hur ett smartare bokslut ger ökat samarbete, snabbhet och effektivitet
  • Varför ett tätt partnerskap mellan finans och redovisning är avgörande för modernisering
  • Hur teknik kan förbättra finans- och redovisningsprocesser

När man utnyttjar båda produkterna tillsammans kan företag förvänta sig att förkorta den totala bokslutscykeln med 80 procent och en genomsnittlig ROI på upp till 393 procent under en 3-årsperiod.

Adra och Planful kan stärka finans- och redovisningsteam på olika sätt. Lösningar som erbjuds av Adra, till exempel Matcher, tar bort mycket av trycket från bokslutet genom att automatisera vardagliga aktiviteter som att verifiera nollbalanskonton. Tiden som sparas kan i stället användas till rapportering, budgetering och finansiella prognoser  i Planful.

“Det här är ett äkta teknologiskt partnerskap.” – Director, Solutions Consulting på Planful

True technology partnership between Adra by Trintech and Planful provides powerful finance automation software.

Behåll kontrollen med programvara för finansiell automatisering.

Oavsett var en organisation befinner sig i sin automatiseringsresa är det alltid en smart investering att utnyttja ny teknik. Att vidta åtgärder för att standardisera processer och centralisera information tillför struktur och förutsägbarhet till bokslutsprocessen, vilket är viktigt eftersom marknadstrenderna oftast är oförutsägbara.

“Automatisering handlar om att centralisera dina data till ett lättillgängligt verktyg. Vi vet inte vad morgondagen har att erbjuda. Dessa typer av verktyg kommer att hjälpa dig att skapa en miljö där du kan bli framgångsrik.” – Vice President of Finance på Trintech

Faktum är att med en snabbare och mer träffsäker process kan framgångsrika finans- och redovisningsteam förbereda sig för bokslut ibland dagar i förväg. Tiden som spenderas på att stämma av konton kan exempelvis minska upp till 99 procent.

Organisationer kan hålla sina finans- och redovisningsteam motiverade att arbeta med strategiska aktiviteter eftersom de inte längre kommer behöva vara på bekostnad av deras kvällar eller helger. Genom att investera i rätt verktyg kan du lära dig att påskynda bokslutscykeln.

Läs mer om Adra och Planfuls integration.

Författare: Emma Wretman