Case Study

Toyota Kreditbank Gmbh

Toyota Financial Services minskar det manuella arbetet och får full kontroll över den bokslutsprocessen med Adra Balancer.

Toyota Kreditbank Gmbh är Toyotas eget finansbolag som möjliggör finansiering av bland annat Toyota och Lexus i 34 länder världen över, med ca 9 miljoner fordonskontrakt och 11 miljoner kreditkort. I Sverige finansieras idag ca 39 000 fordonskontrakt till ett värde av 3,9 miljarder kronor.

Ni var bland de allra första företagen att välja balancer  – varför?

”När jag såg balancer förstod jag dess enastående nytta. Och hur mycket möda den kan bespara oss. Och hur stor efterfrågan kommer bli bara andra ekonomichefer hinner tänka efter. Hamnar vi för långt bak i kön kan vi behöva vänta alldeles för länge. Nej, här gällde det att vara snabb, innan alla andra. Här kan vi tjäna mycket, det tillfället ska vi inte försitta..”Jag var beredd att resa mig upp under presentationen och beställa direkt. Men insåg att det kunde ha sett riggat ut.”

Robert Erkers, Finance Manager är nöjd. Han har inte försuttit tillfället.

Med balancer kommer våra månadsavstämningar och bokslutsrutiner att förbättras, vara väl definierade och vi slipper pärmlagring då systemet arkiverar allt elektronisk. Dessutom förenklas våra attestrutiner då det finns olika behörighetsnivåer i systemet. Toyota Kreditbank Gmbh kommer använda blancer för sin bokslutsprocess, för att få kontroll över hela stängningsprocessen vid månadsbokslutet samt få fullständig överblick, kontroll och precision.

Transaktionsriska balanskontons avstämning gör de redan i Adra Accounts, som nu direkt kommer laddas upp rakt in i Balancer för all balanskontoavstämning. Det underlättar ytterligare.