Adra Balancer

Programvare for dokumentasjon av balansen.

Produkter

Programvare for dokumentasjon av balansen. Du får en raskere og sikrere periodeavslutningsprosess med full kontroll og oversikt i sanntid.

Adra Balancer gir en tydelig prosess, oversikt og god kontroll over avstemmingen av balansekontoen. Nå kan du slutta å bruke regneark og øke effektiviteten, transparens og etterlevelse av lovverket gjennom hele periodeavslutningsprosessen.

Løsningen sikrer at du raskt og sikker kan levere korrekt økonomisk data ved behov. Du får mer tid til rapportering og analyse, samt bedre og raskere beslutningsgrunnlag.

Fordeler med Balancer

Balancer har mange fordeler for alle som er involvert i periodeavslutningsprosessen, blant annet:

  • Full kontroll – full transparens og tilgang til all aktivitet og alle detaljer over alle balansekonti.
  • Sanntidsoversikt – umiddelbart innsyn i oppgaver og prosedyrer.
  • Full regelverksetterlevelse – internt og eksternt revisjonsspor og umiddelbar sporing digitalt tilgjengelig.
  • Økt produktivitet – gjennom prioritering, automatisering av oppgaver og øyeblikkelig opplasting.
  • Raskere avslutning – frigjør arbeidsdager ved å digitalisere og strømlinjeforme månedsavslutningsprosessen.
  • Internkontroll – reduser risiko med en sterkere og mer robust internkontroll.
  • Lavere risiko – slutt med risikoutsatte regneark, og øk effektiviteten, kontrollen og synligheten.

Vil du se en detaljert, ca 20 minutter lang videopresentasjon av Adra Balancer? Klikk her!

Sanntidsoversikt

Balancer gir deg til enhver tid direkte innsyn i planleggingen, fremdriften og statusen for avstemmingsprosessen. Du får blant annet innsyn i retningslinjene og prosedyrene for avstemming. Du får også innsyn i og oversikt over de forskjellige rollene forbereder, godkjenner og kontrollør.

Enklere å etterleve regelverket

Balancer kvalitetssikrer at de fremførte sluttbalansene alltid er korrekte, og gjør det dermed enklere å etterleve gjeldende lover og regeler. Programvaren har umiddelbar sporing og et revisjonsspor som enkelt kan gjøres digitalt tilgjengelig for både interne og eksterne revisorer.

Spesifikasjon og dokumentasjon

Nøkkelkontoer og kontoer med høy risiko kan enkelt prioriteres. Istedenfor generelle retningslinjer finnes det beskrivende avstemmingsprosedyre for hver konto, samt maler som sikrer at spesifikasjon og dokumentasjon er konsekvent. Godkjenner bekrefter at kontoen er avstemt i henhold til bedriftens avstemmingsregler.

Godkjenning

I Balancer kan ingen godkjenne sine egne dokumenterte konti. Dermer sikrer du automatisk etterlevelse av «fire øyne»-prinsippet. Den personlige digitale bekreftelsen på hver konto fra hver klargjører og hver godkjenner gir en oversikt over at «fire øyne»-prinsippet har blitt fulgt.

Automatisk bekreftelse

I Balancer kan du sette opp regler som tillater automatisk godkjenning av kontoen, som for eksempel når sladoen ikke er endret. For hver konto kan du sette opp manuell, automatisk eller en kombinasjon av disse to. Du slipper mye manuelt arbeid samtidig som du øker sikkerheten.

Ekstern og intern revisjon

Revisjonen forenkles betraktelig med Balancer. Revisor kan kommentere på de kontoer som mangler informasjon. I tillegg kan revisor få digital tilgang og laste ned alle balanser og underlagsfiler. Slik kan revisor oppfylle sin forpliktelse til å registrere denne informasjonen i sine interne revisjonssystemer.

“Coors økonomiavdeling opplever en enorm forskjell og stor forbedring. I tillegg til den store tidsbesparelsen er det i dag en til to personer som gjør den samme jobben som tolv personer gjorde tidligere. I tillegg utfører de arbeidet med betydelig bedre kvalitet og kontroll. Coor opplever også flere andre positive konsekvenser som de ikke hadde regnet med, som å ha all informasjon og alle dokumenter samlet på ett sted med fullstendig oversikt i sanntid. Og det er veldig enkelt å kontrollere ulike datterselskaper og kontoer. Dessuten opplever Coor at personalet er mer fornøyde nå enn tidligere.”
Viktor Norberg, Group Financial Controller, Coor Services Management Group

Kundehistorie

 
Case Study

Protector Forsikring

Protector forsikring er et skandinavisk selskap, notert på Oslo børs. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. Selskapet har hatt en kraftig vekst i løpet av ti år og har i dag omtrent 300 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, UK og Finland.

View Customer